[ dreapta credintă ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrăjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ ghicirea viitorului ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintă si religie ] [ păcate ] [ canoane ] [ căsătorie familie ] [ rugăciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psaltică MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cărti ] [ duhovnici ] [ noutăti ] [ index ]
 


Ortodox TV - interviuri video cu parinti - filme documentare


Sfantul Nectarie - Minuni in RomaniaACATISTUL SFÂNTULUI IERARH

NECTARIE DIN EGHINA,

NOUL FĂCĂTOR DE MINUNI


(9 noiembrie)După obișnuitul început se zic

Condacele și Icoasele


Condacul 1:

Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântului Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Icosul 1:

Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, a fost mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temnița prigonirilor, iar Sfântul Nicolae ți s-a arătat în vis, spunându-ți: „Eu te voi înălța sus, sus de tot...”. Prin care minune ni se arată nouă măsura sfințeniei tale, ca să îți cântăm:

Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-măritoare;

Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cel ce Se dăruiește pe Sine celor credincioși;

Bucură-te, reazem al monahilor și al mirenilor;

Bucură-te, pildă pentru păstorii de suflete;

Bucură-te, încununare a ierarhilor;

Bucură-te, că fiind disprețuit de oamenii păcătoși ai fost îmbrățișat de Sfântul Ierarh Nicolae;

Bucură-te, că nu ne mai trebuie altă mărturie despre sfințenia ta;

Bucură-te, că pustnicului athonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți;

Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să învețe teologia, sporind în rugăciune;

Bucură-te, hram al multor biserici și paraclise;

Bucură-te, icoană a lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă;

Bucură-te, apostol al mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 2-lea:

Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, I-ai răspuns a doua zi, scriindu-I că sărăcia, frigul și foamea întunecă frumusețea copilăriei tale. Și, din rânduială dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, negustorul Temistocle s-a grăbit să îți trimită cele de trebuință, iar tu, văzând cum a răspuns Dumnezeu la cererile tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimați, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Nu de un negustor ca Temistocle au nevoie copiii necăjiți, ci de tine, Sfinte Nectarie, știind că dragostea ta vine în întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-i cum nici un negustor nu îi poate ajuta. Ca primind sprijinul tău să li se usuce lacrimile și să îți cânte cu inima plină de bucurie:

Bucură-te, cel ce i-ai scris Domnului despre necazurile tale;

Bucură-te, cel ce ne îndemni să Îi spunem lui Dumnezeu necazurile noastre;

Bucură-te, că Hristos a primit epistolia ta și ți-a trimis prin negustorul Temistocle cele de trebuință;

Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ne este de folos, ca să mergem pe calea mântuirii;

Bucură-te, dascăl al copiilor cucernici care caută adevărata înțelepciune;

Bucură-te, dezlegare a pântecelor neroditoare;

Bucură-te, că ușurezi durerile nașterii când mamele te cheamă în ajutor;

Bucură-te, văzându-i pe pruncii care primesc la botez numele tău;

Bucură-te, că ne povățuiești să nu căutăm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai trudit din greu pentru a-ți ajuta familia;

Bucură-te, că îi ajuți pe oamenii fără slujbă să își găsească de lucru;

Bucură-te, apostol al cumpătării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 3-lea:

Pe nedrept ai fost prigonit în Alexandria din pricina urzelilor diavolești. Dar tu ai purtat fără să te tulburi crucea răbdării, învățându-i pe toți cei prigoniți să se roage pentru prigonitorii lor și Domnului să Îi cânte: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Ca o slugă credincioasă ai fost următor virtuților Stăpânului tău, Care S-a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul crucii, și te-ai rugat pentru cei care te-au răstignit pe crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, îți zicem cu glas de bucurie:

Bucură-te, sprijinitor al celor apăsați de răutatea celor vicleni;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptățeau;

Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii;

Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele celor care nu au vrut să asculte învățăturile tale;

Bucură-te, cel ce l-ai ajutat pe bolnavul Lucian să nu își piardă slujba;

Bucură-te, că fără să te scârbești ai făcut în locul lui curățenie în locașul seminarului;

Bucură-te, că pentru smerenia ta Hristos ți-a primit osteneala ca pe o nevoință pustnicească;

Bucură-te, arătându-ne că nici o muncă cinstită nu trebuie disprețuită;

Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept ai răbdat mucenicia fără-de-sânge;

Bucură-te, pavăză a creștinilor batjocoriți pentru credința lor;

Bucură-te, cel care ne înveți să primim defăimările necredincioșilor ca pe niște cununi de mult preț;

Bucură-te, apostol al răbdării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 4-lea:

Ai socotit că sufletele din obștea Cuvioasei Xenia aveau nevoie de tine și ai venit cu dragoste în Eghina, pentru a le fi povățuitor celor care vroiau să urce pe scara desăvârșirii. Iar ele, cu mulțumire, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepădând lumea au ascultat chemarea cea cerească, avem noi nevoie de povățuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne învăluie și patimile ne apasă, și nu găsim ieșire din viforul în care ne aflăm. Dar, nădăjduind spre ajutorul tău, îți cântăm:

Bucură-te, îndrumător al monahilor și al monahiilor care au lepădat înțelepciunea acestui veac;

Bucură-te, pavăză a mirenilor care duc o viață jertfelnică;

Bucură-te, că aduci liniștea mănăstirii în casele acestora;

Bucură-te, cel ce îi iubești pe cei care poartă în inimi dragostea pentru aproapele lor;

Bucură-te, luminător al duhovnicilor pentru rugăciunile ucenicilor lor;

Bucură-te, mână întinsă creștinilor pentru rugăciunile preoților;

Bucură-te, ocrotitor al copiilor pentru rugăciunile părinților lor;

Bucură-te, înțelepțitor al părinților pentru rugăciunile fiilor;

Bucură-te, chivot al rugăciunii de care atingându-se creștinii gustă din pacea veacului ce va să vină;

Bucură-te, că îi ajuți pe creștini să trăiască după voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, rază a virtuții pe care întunericul acestei lumi nu o poate acoperi;

Bucură-te, apostol al desăvârșirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 5-lea:

S-a mâhnit bătrânul pescar văzând că marea era plină de rechini și osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai binecuvântat cu credință năvodul lui și prin rugăciune ai izgonit peștii răpitori, pentru care pescarul I-a mulțumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Și noi suntem încercați de greutățile vieții, și noi suntem întristați văzând cum peștii necazurilor au intrat în marea sufletelor noastre. Și, știindu-ne neputințele, alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să îți cântăm cu inimă mulțumitoare:

Bucură-te, că îi ajuți pe cei covârșiți de necazuri;

Bucură-te, cel care cu dragoste alungi deznădejdea din inimile noastre;

Bucură-te, că dai hrană celor flămânzi;

Bucură-te, că îi îmbraci pe cei goi;

Bucură-te, liman al celor fără adăpost;

Bucură-te, cel ce l-ai pedepsit pe cel care nu voia să își ajute aproapele;

Bucură-te, că îi îndemni pe cei pedepsiți de Dumnezeu să-și cunoască păcatele;

Bucură-te, prieten care sari în ajutorul celor năpăstuiți și al celor apăsați de singurătate;

Bucură-te, că tânărului care vroia să se sinucidă i-ai întors gândul cel rău;

Bucură-te, că ai fost nou tată pentru fiica celui care își ucisese fratele;

Bucură-te, nou ierarh Nicolae care ai avut grijă de mântuirea ei și a surorilor sale;

Bucură-te, apostol al ajutorului dumnezeiesc;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 6-lea:

Cine poate spune mulțimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Că toți cei care te-au chemat în ajutor au fost mângâiați în nevoile lor. Și împreună cu bolnavii care au primit prin tine tămăduire minunată I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Apăsătoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, și încă mai grea este atunci când nu vedem în ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tămăduirea sufletelor noastre. Cerându-ți să te rogi lui Dumnezeu pentru înțelepțirea celor care cârtesc din pricina bolilor, te rugăm să le vii în ajutor, tămăduindu-i degrabă, ca să îți cânte împreună cu noi:

Bucură-te, că arătându-te grabnic tămăduitor îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav;

Bucură-te, că cei vindecați de tine au mărturisit harul tău;

Bucură-te, ceresc doctor fără-de-arginți, ajutător al doctorilor pământești;

Bucură-te, că ușurezi durerile celor care se închină la sfintele tale moaște;

Bucură-te, că cei care se roagă în fața icoanei tale primesc puterea de a răbda boala;

Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate și al căpeteniilor lor;

Bucură-te, cel ce ai tămăduit și tămăduiești cele mai grele suferințe;

Bucură-te, știind că la Dumnezeu nici o boală nu este fără leac;

Bucură-te, cel ce ai purtat crucea bolii fără să cârtești;

Bucură-te, că ai fost vindecat în chip minunat de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, că acum te rogi ei pentru tămăduirea celor bolnavi;

Bucură-te, apostol al vindecărilor trupești și sufletești;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 7-lea:

După trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai arătat oamenilor care aveau nevoie de sprijinul tău, pentru a le fi călăuză pe calea mântuirii. Și noi, deși nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtășit de bucuria lor când am aflat despre arătările tale, și I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Vedem că se împuținează credința și că se răspândesc apostazia și desfrâul. Dar, luând aminte la grija pe care ai arătat-o celor cărora te-ai arătat după moarte, nu ne vom teme de povara ispitelor, căci vom nădăjdui în ajutorul tău. Pe mulți i-ai ajutat, arătându-te lor, dar pe și mai mulți i-ai ajutat fără ca ei să știe de unde le vine ajutorul. Știind aceasta, îți mulțumim zicând:

Bucură-te, că și după moarte propovăduiești credința ortodoxă;

Bucură-te, mângâindu-i pe creștinii cărora te arăți în chip minunat;

Bucură-te, că, auzind despre arătările tale, mulți capătă nădejde în ajutorul tău;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat de multe ori ucenicului tău, Cuviosului Filothei;

Bucură-te, că te arăți celor care au nevoie de mângâierea ta sfântă;

Bucură-te, că nu te arăți celor care caută cu mândrie semne minunate;

Bucură-te, că după ce te-a văzut fără să își dea seama că ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu;

Bucură-te, că părintele care purta numele tău a ascultat cererea ta de a-ți ridica un paraclis;

Bucură-te, cel ce ai venit ca un pelerin la biserica sa;

Bucură-te, că ai fost văzut și de alți credincioși;

Bucură-te, că primind binecuvântarea ta, părintele Nectarie a fost tămăduit prin rugăciunile tale;

Bucură-te, apostol al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a făcut cerul și pământul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 8-lea:

Simțind de departe mireasma sfintelor tale moaște, tânăra desfrânată a venit la mormântul tău, înfiorându-se. Și, dăruindu-ți podoaba ei de mult preț ca mulțumire că i-ai arătat drumul spre Hristos, s-a lepădat de păcatele ei, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Nu avem pocăința desfrânatei, Sfinte Nectarie, și marea patimilor se luptă să ne tragă în adâncuri. Dar avem nădejde în ajutorul tău cel puternic și, rugându-te să ne ridici din căderea în care ne aflăm, îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, primind darul păcătoasei împreună cu lacrimile ei;

Bucură-te, cel ce nu te scârbești a-i ajuta pe păcătoșii care se pocăiesc;

Bucură-te, că îi înveți pe creștini să se împotrivească desfrâului și patimilor;

Bucură-te, văzând roadele pocăinței noastre;

Bucură-te, cel ce îi îndrumi pe păcătoși spre scaunul spovedaniei;

Bucură-te, tunet care îi trezești pe cei care își ascund păcatele, batjocorind Taina Spovedaniei;

Bucură-te, duhovnic sfânt, care îi ajuți pe creștini să își găsească păstorii de care au nevoie;

Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea noastră;

Bucură-te, că ori de câte ori cădem în păcate ne ajuți să ne ridicăm;

Bucură-te, mângâietor al celor care se luptă cu ispitele și se leapădă de mândrie;

Bucură-te, glas al Evangheliei care mustri păcatele pe care lumea le socotește nevinovate;

Bucură-te, apostol al pocăinței tămăduitoare de suflete;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 9-lea:

Urmaș al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arătat, apărând credința cea curată de rătăcirile ereticilor, și pentru râvna ta Dumnezeu te-a primit în ceata Cuvântătorilor-de-Dumnezeu, împreună cu care cânți neîncetat: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Apărător râvnitor al predaniilor Sfinților Părinți ai fost, Sfinte Nectarie, spre mâhnirea celor care prețuiau mai mult cugetarea omenească decât pe cea insuflată de Dumnezeu. Pentru care te lăudăm zicând:

Bucură-te, că ne înveți să unim dreapta-făptuire cu dreapta-cugetare;

Bucură-te, rudenie duhovnicească a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes;

Bucură-te, prieten al Sfântului Fotie, înțeleptul patriarh al Constantinopolului;

Bucură-te, vestitor al învățăturilor Sfintei Biserici;

Bucură-te, apărătorule al celor ce iubesc predaniile Sfinților Părinți;

Bucură-te, că, asemenea Sfântului Maxim Grecul, ai răbdat prigoană de la cei de o credință cu tine;

Bucură-te, că, urmând aceluia, ai vădit rătăcirile ereticilor;

Bucură-te, că, fără să te scârbești de cei de alte credințe, te-ai scârbit de minciunile lor;

Bucură-te, pildă pentru ierarhii care apără credința ortodoxă;

Bucură-te, potrivnic al celor care răstălmăcesc adevărul;

Bucură-te, bucurie a celor prigoniți pentru Hristos;

Bucură-te, apostol râvnitor al dreptei credințe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 10-lea:

Din lucrarea vrăjmașului, pentru păcatele unor credincioși sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului unii oameni se smintesc și se îndepărtează de Biserică. Pune-le înainte chipul viețuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, și întorcându-i pe drumul cel bun învață-i să cânte împreună cu tine: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

În focul încercărilor puțină credință avem, sfinte al lui Dumnezeu, și în inimile noastre se cuibăresc ușor îndoiala și deznădejdea. Nu vrem să fim osândiți pentru aceasta de către Dreptul Judecător, Sfinte Nectarie, ci vrem ca prin rugăciunile tale să fim întăriți în credință, în nădejde și în dragoste, pe care dobândindu-le să îți cântăm:

Bucură-te, că mulți oameni citesc sau află despre viața ta minunată;

Bucură-te, că ei te cheamă să le fii ocrotitor;

Bucură-te, că cei slabi se întăresc prin dragostea ta;

Bucură-te, alinare a sufletelor zdrobite de încercări;

Bucură-te, îndepărtând îndoiala din inimile noastre;

Bucură-te, învățându-ne să nu fim tulburați de sminteala pe care o împrăștie diavolul;

Bucură-te, povățuindu-i pe creștini să părăsească păcatul și minciuna;

Bucură-te, balsam pentru inimile rănite de păcat;

Bucură-te, cel ce ne-ai învățat să nu amestecăm lumina cu întunericul;

Bucură-te, că gonești necredința cu care ne ispitesc duhurile necurate;

Bucură-te, mărturie a împărăției cerurilor;

Bucură-te, apostol al virtuții pentru păstori și păstoriți;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 11-lea:

Trupul tău a devenit templu al Duhului Sfânt și moaștele tale au izvorât bună-mireasmă, arătând harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Și, închinându-se sfintelor tale moaște, credincioșii prind putere în lupta duhovnicească, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Eu L-am rugat pe Dumnezeu ca moaștele mele să fie împărțite în întreaga lume”, i-ai spus femeii care se întristase, neștiind pricina pentru care la multă vreme după adormirea ta trupul tău părea să se supună legilor firii. Și din oasele tale a izvorât mir, de a cărui mireasmă s-au minunat credincioșii din toată lumea care s-au învrednicit să primească în bisericile lor câte o părticică din sfintele tale moaște. Pentru care îți cântă:

Bucură-te, că Domnul a vrut ca lumea întreagă să afle despre sfințenia ta;

Bucură-te, că trupul tău a fost biserică vie;

Bucură-te, că inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;

Bucură-te, că, atunci când maicile au vrut să îți pună epitrahilul pe sfintele moaște, ți-ai ridicat capul;

Bucură-te, că, deși te desfătezi de frumusețile raiului, nu te îndepărtezi de cei care te cinstesc;

Bucură-te, că, rugându-se la mormântul tău, maicile au prins aripi duhovnicești;

Bucură-te, că, urmând povețele tale, Cuvioasa stareță Xenia a primit alese daruri duhovnicești;

Bucură-te, că ucenica ta a dobândit harisma vederii cu duhul;

Bucură-te, că, închinându-se la racla ta, Cuviosul Filothei a râvnit a-ți urma pe calea sfințeniei;

Bucură-te, că și după ce ai trecut la Domnul i-ai îndrumat pașii spre intrarea în împărăția cerească;

Bucură-te, văzându-i pe credincioșii care aflând despre viețuirea ta pun început bun mântuirii;

Bucură-te, apostol al sfințirii creștinilor în vremurile din urmă;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 12-lea:

Tămăduind-o de boala ei pe femeia ce purta numele Sfintei Paraschiva, ai mustrat-o mai apoi că nu s-a grăbit să mărturisească altora ajutorul tău. Și, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Pentru a nu fi mustrați ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea a le vorbi altora despre ajutorul pe care îl dai celor care se roagă ție. Pentru ca împreună cu noi și ei să te laude cu glas de bucurie, spunând:

Bucură-te, ocrotitorule făcător de minuni;

Bucură-te, ierarh făcător de minuni;

Bucură-te, mare făcătorule de minuni;

Bucură-te, că nu ne săturăm să îți aducem laude;

Bucură-te, floare aleasă a raiului;

Bucură-te, prieten al creștinilor care dau mărturie despre puterea ta;

Bucură-te, învățându-ne să mărturisim minunile tale;

Bucură-te, că nu vrei să ținem lumina sub obroc;

Bucură-te, primind rugăciunile credincioșilor care au nădejde în ajutorul tău;

Bucură-te, că nenumărată mulțime de oameni ți-au mulțumit pentru ajutor;

Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători;

Bucură-te, apostol al minunilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mărturisesc și Îl vor mărturisi pe Hristos prin viața lor, răbdând felurite prigoane din partea văzuților și nevăzuților vrăjmași, ocrotește-i cu puterea ta pe toți creștinii, ușurându-le suferințele și întărindu-i în lupta duhovnicească, pentru ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia!


Acest Condac se zice de trei ori. Apoi iarăși se zice Icosul întâi: Precum oarecând marele ierarh Nicolae... și Condacul întâi: Veniți, ucenicilor ai lui Hristos... Apoi se zice aceastăRugăciune


O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi bubele sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu și astăzi viețuiești luminat în Împărăția cea gătită sfinților, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cărui om, în dureri aflându-se și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm în ajutor. Am auzit că trupul tău a rămas neputrezit, pentru a întări în noi credința în înviere. Am auzit și că, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaște să se răspândească în toată lumea. Știm, o, alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ție. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Și aceștia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească și I-au mulțumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduși de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut și pe noi a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și sprijin minunat. De aceea suntem încredințați că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și noi credem că și acum același ești, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credința noastră este slabă, dar fiind scârbiți și în pagubă, alergăm la tine cu credință și cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarh Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să lăudăm și să binecuvântăm și să slăvim întru-tot-lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Și se face otpustul.1
1 Am ales - dintre cele trei acatiste ale Sfântului Nectarie - pe cel din volumul Noi minuni ale Sfântului Nectarie (tipărit de Editura Bunavestire, Galați, 2003), pentru că, spre deosebire de celelalte, acesta conține episoade importante din viața Sfântului Nectarie, care sunt adevărate puncte de legătură, de comuniune cu persoana sfântului…Sfantul Nectarie Minuni in Romania

PARTEA ÎNTÂI
Sfântul Nectarie este cu noi astăzi și de-a pururi
Nimic nu putem face fără Dumnezeu”
Și de cancer poți muri sau nu ,totul depinde de tine…”
Arătările Sfântului Nectarie - minuni din Bucureștiul zilelor noastre ...
Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui”
Sfântul Nectarie ne-a salvat, pe mine și pe copilul meu!
Sfântul Nectarie îl vindecă pe monahul Mihail de mai multe boli
Minunile de la Ghimicești - Vrancea
Fiul meu este vindecat prin puterea sfinților
Rugăciunea este jertfă”
Salvarea lui Nectarie de către Sfântul Nectarie
El e protectorul tău...”
Botezul unui catolic în Biserica lui Hristos
Eu știu cine sunteți, părinte. Sunteți Sfântul Nectarie!
O boală destul de greu de tratat în țară și căreia nu-i supraviețuiesc foarte mulți copii
Sfântul vindecă un copil de astm și aduce acasă un adolescent rebel
Neîntârziat a fost ajutorul de la Sfântul Nectarie”
Naștere după dezlipirea parțială a sacului gestațional de uter
Sfântul Nectarie schimbă un diagnostic tragic
Sfântul mi s-a prezentat discret, ca o invitație,în momentul cel mai crunt al vieții mele”
Îl am mereu în sufletul meu pe Sfântul Nectarie”
Dacă n-aș fi trăit, nu v-aș fi povestit!”
Singurul sprijin în acea perioadă au fost Dumnezeu și bunul Sfânt Nectarie”
Ajutor la examene și imbold spre spovedanie
Când am luat rezultatul analizei, era negativ!
Oare le mulțumim îndeajuns de mult sfinților pentru ajutorul pe care ni-l dăruiesc?”
Sfântul Nectarie vindecă un tată bolnav
Sfântul Nectarie tămăduiește o femeie bolnavă de cancer
Sfântul Nectarie ajută să fie adus pe lume un copilaș care era să fie avortat
Am aflat de legătura puternică dintre Sfântul Nicolae și Sfântul Nectarie”
Sfântul Nectarie aduce un om la spovedanie
Sfântul Nectarie mijlocește găsirea unui loc de muncă
Sfântul Nectarie vindecă de rău de mașină
O să te faci bine, Cojocarule!”
În fiecare zi se întâmplă minuni”
O mamă mucenică și un copil care se naște cu ajutorul Sfântului Nectarie
Diagnosticată cu metropatie hemoragică, fibrom uterin”
Minunile sunt la tot pasul – trebuie doar să deschidem ochii și să le vedem”
Aflarea unui doctor bun…
Frica se naște din necredință
Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie!”
Minunile de la Mănăstirea Șinca Veche
L-am cunoscut pe Sfântul Nectarie printr-o întâmplare nefericită
Sfântul Nectarie a făcut o mare minune cu noi
I-am cerut sfântului o confirmare…”
Sfântul Nectarie, ocrotitorul românilor
Până și doctorii recunosc că este o minune”
Medicul repeta întruna: Doamne, ce-i aici!”
Tremuram de emoții și mă rugam încontinuu
Nectaria s-a născut printr-o minune!!!
După șapte ani de așteptări și chin... eram însărcinată!!!
Binecuvântarea Sfântului Nectarie1


PARTEA A DOUA
1. MINUNI TRĂITE DE ROMÂNI LA EGHINA
Am înțeles că Sfântul Nectarie s-a îndurat de mine, păcătoasa”
Izvorâtoare de har sunt sfintele tale moaște!
Cât am mai plâns acolo! Și, minune!”


2. NOI MINUNI ALE SFÂNTULUI NECTARIE O vindecare neașteptată
Mici” minuni
Sfântul Nectarie lucrează” în sprijinul creștinilor care îi cer ajutorul
Sfântul Nectarie, împotrivindu-se unei amăgiri
Cum l-am cunoscut pe Sfântul Nectarie


3. AM FOST OPERATĂ DE SFÂNTUL NECTARIE…”


4. MINUNEA SFÂNTULUI NECTARIE ȘI A MAICII DOMNULUI DE LA MALEVI


5. ÎNTRE OSÂNDA TĂCERII ȘI BINECUVÂNTAREA MĂRTURISIRII


ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA, NOUL FĂCĂTOR DE MINUNI
Editura a început deja strângerea de material pentru un nou volum – Sfântul Ioan Rusul – Minuni în România , care nădăjduim că va vedea lumina tiparului anul viitor. Tot atunci sperăm să tipărim o altă culegere de mărturii – Minunile sfinților în România, care va conține minuni făcute de mari sfinți – Sfântul Ioan Iacob, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Maximovici, Sfinții Rafail, Nicolae și Irina.1

Îi rugăm pe toți cei care au primit ajutor minunat de la Sfântul Nectarie sau de la alți sfinți să trimită mărturiile lor pe e-mail editura[@]egumenita.ro sau pe adresa editurii (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 29, Galați, cod 800830).

Mărturiile primite, ca și cele din această carte, vor fi postate pe http://minunilesfintilor.wordpress.com/ .1Ciprian Voicilă, cel care a îngrijit volumul de față, intenționează să tipărească un volum despre minunile făcute de sfinții care au sfinte moaște în București (cum sunt Sfântul Dimitrie Basarabov, Sfântul Mina sau Sfântul Ciprian). Mărturiile pot fi trimise pe e-mail ciprian_voicila[@]yahoo.com sau prin poștă pe adresa Editurii Egumenița.