[ dreapta credintã ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrãjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintã si religie ] [ pãcate ] [ canoane ] [ cãsãtorie familie ] [ rugãciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psalticã MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cãrti ] [ duhovnici ] [ noutãti ] [ index ]
 

Ortodox RadioCUM SE TIN POSTURILE DE PESTE AN

 

Biserica Ortodoxã de Rãsãrit a rânduit pentru dreptcredinciosii crestini anumite posturi. Cãci postul -- zice Sfântul Ioan Gurã de Aur -- potoleste trupul, înfrâneazã poftele cele nesãturate, curãteste si înaripeazã sufletul, îl înaltã .

Posturile de peste an si pricinile pentru care le tinem sunt :

1. Sfântul si Marele Post, care se mai numeste si postul patruzecimii, Pãresimile, Postul Pastilor, este rânduit pentru curãtirea sufletului prin ajunare, rugãciune, milostenie, spovedanie si împãrtãsirea cu Sfintele Taine. El închipuieste postul cel de patruzeci de zile al Mântuitorului. Tine sapte sãptãmâni. Stã în legãturã cu Pastile, sãrbãtoare cu datã schimbãtoare. De aceea, începutul acestui post este arãtat în calendarul fiecãrui an.

În acest post nu mâncãm : carne , ouã , brânzã . De asemenea postim de peste, vin si untdelemn . Mâncãm deci numai bucate fãrã unsoare (ULEI) , legume si poame.

MÂNCÃM UNTDELEMN SI DEZLEGÃM LA VIN : Sâmbãta si Duminica , în ziua de 24 Februarie aflarea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul , la 9 Martie Sfintii 40 de Mucenici, la Buna-Vestire , când aceasta cade în ziua de Joia-Mare sau în Vinerea ori Sâmbãta din Sãptãmâna Patimilor .

MÂNCÃM PESTE : Buna-Vestire - 25 Martie si în Dumininica Floriilor.

Cu deosebitã evlavie se cuvine sã postim în sãptãmâna de la începutul Postului Mare si în sãptãmâna Patimilor.

Astfel, în sãptãmâna de la începutul Marelui Post : Luni si Marti se mãnâncã numai o datã pe zi - seara - pâine si apã. Iar în sãptãmâna Patimilor, în afarã de Joi când facem douã mese se mãnâncã la fel, Vineri si Sâmbãtã e post desãvârsit.

Bolnavii au voie sã mãnânce bucate cu untdelemn si sã bea vin în Postul Mare.

2. Postul Sfintilor Apostoli sau al Simpietrului , a fost asezat de Bisericã în cinstea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, precum si a celorlalti apostoli. Acest post e un prilej de înãltare a sufletului. Stã în legãturã cu Pastile si cu Pogorârea Duhului Sfânt, sãrbãtori cu datã schimbãtoare. De aceea nu începe la datã sorocitã, ci tine când mai mult, când mai putin. Lãsãm sec insã totdeauna în Duminica Tuturor Sfintilor , seara, si postim pânã la 29 iunie, ziua Sfintilor Apostoli , care dacã va cãdea Miercurea sau Vinerea, nu mâncãm de dulce.

În acest post nu mâncãm carne , ouã si brânzã. Lunea, Miercurea si Vinerea nu mâncãm untdelemn si nu bem vin. Martea si Joia dezlegãm la untdelemn si avem voie la vin.

MÂNCÃM PESTE : Nasterea Sfântului Ioan Botezãtorul -24 Iunie - chiar dacã aceasta ar cãdea Miercurea sau Vinerea.

Dacã în zilele de Luni , Marti si Joi cade vre-un sfânt mai mare înse4mnat în calendar cu cruce neagrã (+) , atunci mâncãm peste , iar de cade Miercurea sau Vinerea mâncãm numai untdelemn si bem vin. Intâmplându-se Miercurea sau Vinerea vre+un sfânt cu priveghere, sau hramul bisericii, dezlegãm la untdelemn , la vin si la peste.

3. Postul Sfintei Marii , sau al Sîntãmãriei, numit si postul lui August, se tine în cinstea Nãscãtoarei de Dumnezeu , care înainte de Adormire a petrecut în neîncetatã rugãciune si ajunare.

Dureazã douã sãptãmâni : de la 1 la 15 August.

Lãsãm sec la 31 iulie ; iar de va cãdea aceastã zi Miercurea sau Vinerea, lãsãm sec la 30 iulie. În acest post untdelemn si vin mâncãm numai Sâmbãta si Duminica .

MÂNCÃM PESTE : Schimbarea la Fata - 6 August.

De asemenea , dacã Adormirea Maicii Domnului cade în zi de post, mâncãm de dulce a doua zi, adicã la 16 August , iar în ziua Adormirii mâncãm peste.

4. Postul Nasterii Domnului , sau al Crãciunului, iarãsi ne dã putinta curãtirii trupesti si sufletesti. El închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum si postul patriarhilor din Vechiul Testament. Dupã cum aceia asteptau venirea lui Mesia cu post si rugãciune, asa se cuvine sã astepte crestinii si sã întâmpine prin ajunare pe ''Cuvântul lui Dumnezeu'' nãscut din Fecioara Maria.

Acest post tine 40 de zile : de la 15 Noiembrie la 25 Decembrie , lãsãm sec în seara sfântului Filip , la 14 Noiembrie. Dacã aceastã zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în seara zilei de 14 Noiembrie. Daca aceastã zi cade Miercurea sau Vinerea, începem postul în seara zilei de 13 Noiembrie.

Postim de carne , ouã si brânzã . Lunea , Miercurea si Vinerea mâncãm bucate fãrã unsoare (ulei) si fãrã vin. Martea si Joia se dezleagã la untdelemn si vin. Sâmbetele si duminicile ,pânã la 20 decembrie exclusiv , se dezleagã la untdelemn , vin si peste.

Dacã în zilele de Luni , Miercuri si Vineri prãznuim vre-un sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce neagrã (+) , mâncãm untdelemn si bem vin; iar de va cãdea hramul bisericii sau sãrbãtoare însemnatã în calendar cu cruce rosie (+) , atunci dezlegãm si la peste. Martea si joia mâncãm peste , untdelemn si bem vin , când cade în aceste zile : vreun sfânt mare, hramul sau sãrbãtori cu rosu.

În ziua de Ajun se mãnâncã tocmai seara si anume : grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrig sau turte din fãinã, cãci cu seminte a ajunat Daniil proorocul si cei trei tineri din Babilon, care au închipuit - mai înainte - Nasterea lui Hristos. La Crãciun, în orice zi ar cãdea mâncãm de dulce.

MÂNCÃM UNTDELEMN SI DEZLEGÃM LA VIN la 16 , 22 , 23 , 24 , 25 si 30 Noiembrie, la 4 , 5 , 6 , 7, 9 , 12 , 13 , 17 si 20 Decembrie, dacã aceste zile cad Lunea, Miercurea sau Vinerea - cãci în aceste zile se prãznuiesc sfinti mai însemnati .

MÂNCÃM PESTE : Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului - 24 noiembrie chiar dacã aceastã sãrbãtoare ar cãdea Miercurea sau Vinerea.
De asemenea mâncãm peste în Lunile , Miercurile si Vinerile acestui post , dacã în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastrã.
În sfârsit dezlegãm la peste în zilele cu sfinti însemnati, precum 16 , 22 , 23 , 24 , 25 si 30 Noiembrie, 4,5,6,7,9,12,13,17 Decembrie , dacã aceste zile cad Martea sau Joia. Cu atât mai mult, când Martea sau joia se întâmplã hramul bisericii.

 

ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNCÃM UNTDELEMN SI DEZLEGÃM LA VIN

Din pricina asprimii posturilor si a slãbiciunii trupului omenesc , precum si pentru cinstireazilelor în care se sãvârseste Sfânta Liturghie, canoanele bisericii îngãduiesc crestinilor dezlegare la vin si untdelemn în zilele arãtate aici:

În Postul Mare : Sâmbãta si Duminica , în ziua de 24 Februarie aflarea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul , la 9 Martie Sfintii 40 de Mucenici, la Buna-Vestire , când aceasta cade în ziua de Joia-Mare sau în Vinerea ori Sâmbãta din Sãptãmâna Patimilor .

În Postul Crãciunului : la 23 si 30 Noiembrie, la 4 , 5 , 6 , 9 , 16 si 20 Decembrie, dacã aceste zile cad Lunea, Miercurea sau Vinerea + cãci în aceste zile se prãznuiesc sfinti mai însemnati .

ZILELE POSTURILOR ÎN CARE MÂNCÃM PESTE

Însemnãtatea unor praznice împãrãtesti si a unor sfinti este asa de mare încât Sfintii Pãrinti au dezlegat mâncarea de peste în posturile aspre. Arãtãm aici aceste praznice si sfinti:

În Postul Mare : Buna-Vestire - 25 Martie si în Dumininica Floriilor.

În Postul Sfintilor Apostoli : Nasterea Sfântului Ioan Botezãtorul -24 Iunie - chiar dacã aceasta ar cãdea Miercurea sau Vinerea.

În Postul Sîntãmãriei : Schimbarea la Fata - 6 August.

În Postul Crãciunului : Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului - 24 noiembrie chiar dacã aceastã sãrbãtoare ar cãdea Miercurea sau Vinerea.
De asemenea mâncãm peste în Lunile , Miercurile si Vinerile acestui post , dacã în aceste zile cade hramul bisericii din enoria noastrã.
În sfârsit dezlegãm la peste în zilele cu sfinti însemnati, precum 23 si 30 Noiembrie, 4,5,6,9,16 si 20 Decembrie , dacã aceste zile cad Martea sau Joia. Cu atât mai mult, când Martea sau joia se întâmplã hramul bisericii.

 

 
Cuvinte de folosPricina întristărilor, mâhniciunilor, melancoliilor și amărăciunilor este întotdeauna egoismul

Lepădarea legii lui Dumnezeu a adus războiul peste Europa

Fără dragoste nicio nevoință nu are valoare

Diavolul încearcă să ne devoreze timpul

Vezi-ți de sineți și taci ca mortul în groapă

Protocolul judecății dintre Europa și Hristos

Pentru Dumnezeu alerg, nu pentru oameni

Unde nu sunt reguli se ivește îndată căderea

Cuvinte însemnate

Cea mai importantă armă în războiul nevăzut

Cei mai mulți care vorbesc de rău sunt in iad!

Înșelăciunea diavolească

Nu avem îmbrăcăminte de nuntă, de aceea trebuie să ne curățim

Oamenii desăvârșiți și oamenii nedesăvârșiți

Fiecare dintre noi este potențial un Iuda

carti ortodoxe librarie