[ dreapta credintă ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrăjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintă si religie ] [ păcate ] [ canoane ] [ căsătorie familie ] [ rugăciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psaltică MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cărti ] [ duhovnici ] [ noutăti ] [ index ]
 


CAPITOLUL III

Arătări ale îngerilor si dracilor la ceasul morţii

IN aceste experienţe, proaspătul dispărut este de obicei intâmpinat de doi îngeri. Iată cum îl înfăţisează autorul lucrării „De crezut pentru mulţi”: „Nici nu începuse bine bătrâna soră să rostească aceste cuvinte (’Să mostenească Împărăţia Cerului!’), că s-au arătat lângă mine doi îngeri; pentru o pricină oarecare am cunoscut într-unul dintre ei pe îngerul meu păzitor, dar celălalt îmi era necunoscut” (pag. 22). (Mai târziu, un pustnic cucernic i-a spus că acela era „îngerul de întâlnire”.) Sf. Teodora, a cărei călătorie după moarte prin „vămile” văzduhului este istorisită în viaţa Sf. Vasile cel Nou (sec. al X-lea, 26 martie), relatează că „atunci când am fost la capătul puterilor, deodată am văzut doi îngeri strălucitori ai lui Dumnezeu, care erau ca niste tineri minunaţi, de o frumuseţe cu neputinţă de grăit prin cuvânt. Feţele lor erau mai strălucitoare decât soarele, privirea lor era plină de dragoste, părul capului lor era alb ca zăpada, în jurul capului aveau aureole aurii, strălucitoare, care se răspândeau în jur, vesmintele lor străluceau ca fulgerul, si pieptul le era încins cu esarfe aurii în chip de cruce” (vezi traducerea în Taine vesnice dincolo de mormânt, pag. 70). Sf. Salvie, Episcopul Galiei, din sec. al VI-lea, povesteste astfel propria sa experienţă de moarte: „Când chilia mea s-a cutremurat acum patru zile, si m-aţi văzut zăcând mort, am fost ridicat de doi îngeri si dus până în cele mai înalte suisuri ale cerului” (Sf. Grigorie de Tours, Istoria francilor , VII, 1; vezi Viaţa Sf. Salvie în The Orthodox Word, 1977, nr. 5).

Menirea acestor îngeri este de a lua sufletul nostru iesit din trup, în călătoria sa în viaţa de dincolo. Nu este nimic nelămurit în privinţa lor, nici în înfăţisare nici în lucrare; având înfăţisare omenească, ei apucă „trupul usor” al sufletului si îl duc departe. „Îngerii purtători de lumină mi-au luat îndată sufletul în braţele lor” (Sf. Teodora, vezi Taine vesnice ..., pag. 71). „Luându-mă cu braţele, îngerii m-au purtat chiar prin peretele camerei ...” (De crezut pentru mulţi ..., pag. 22). Sf. Salvie a fost „ridicat de doi îngeri”. Astfel de exemple s-ar mai putea aduce.

De aceea, nu se poate spune că „fiinţa de lumină” din experienţele de astăzi, este un înger călăuzitor în viaţa de dincolo. „Fiinţa de lumină” nu are chip văzut, nu duce sufletul nicăieri, nu intră cu sufletul într-un dialog, si arată în succesiune rapidă faptele săvârsite în viaţa de pe pământ. Nu orice fiinţă care se arată ca înger, este înger cu adevărat, căci chiar satana se preface în înger de lumină (II Cor. 11, 14). Astfel, aceste fiinţe, fără să aibă măcar înfăţisarea îngerilor, cu siguranţă nu pot fi recunoscute ca atare. Întâlnirile de netăgăduit cu îngerii, par să nu aibă loc aproape niciodată în experienţele de „după moarte” din zilele noastre - vom încerca să lămurim aceasta mai jos.

Este posibil ca „fiinţa de lumină”, care este de fapt un drac, să se ascundă sub chipul unui „înger de lumină”, nedeslusit, pentru a-l ademeni pe muribund chiar în clipa când sufletul se desparte de trup? Dr. Moody (Viaţă după viaţă, pag. 107-108; Consideraţii, pag. 58-60) si alţi cercetători ridică această problemă, doar pentru a înlătura posibilitatea de a nu fi împăcat cu efectele cele „bune” pe care le poate săvârsi în muribund, arătarea lor. De bună seamă, socotinţele acestor cercetători asupra „răului” sunt foarte copilăresti. Dr. Moody crede că „satana probabil ar spune celor pe care el îi stăpâneste, să urmeze un drum al urii si al pierzării” (Viaţă după viaţă, pag. 108) si pare a fi cu totul inconstient de faptul că literatura crestină înfăţisează adevărata fire a ispitelor drăcesti, care sunt prezentate în chip neschimbat ca ceva „bun”.

Deci, ce ne învaţă ortodoxia despre ispitele drăcesti din ceasul morţii? Sf. Vasile cel Mare, în tâlcuirea Psalmilor, la cuvintele: Mântuieste-mă de toţi cei ce mă prigonesc si mă izbăveste,canucumva să răpească sufletulmeu caunleu

(Psalm 7, 1-2), dă această lămurire: „Eu cred că marii războinici ai lui Dumnezeu care s-au luptat din destul cu vrăjmasii cei nevăzuţi întru toată lungimea zilelor vieţii lor, după ce au scăpat de toate prigonirile, si au ajuns la capătul zilelor lor, sunt cercetaţi de către mai marele lumii acesteia pentru ca, dacă sunt aflaţi cu răni din luptă, sau murdărie, sau urmări ale păcatului, să fie opriţi. Dar, dacă sunt aflaţi fără răni, si fără de păcat, ei pot fi adusi de către Hristos la odihna lor, ca fiind de nebiruit si slobozi. De aceea, Proorocul se roagă atât pentru viaţa lui de aici cât si pentru viaţa lui viitoare. Iată ce zice el: Mântuieste-mă de toţi cei ce mă prigonesc, si acolo, la vremea judecăţii, si mă izbăveste, ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu . Şi poţi învăţa aceasta chiar de la Dumnezeu, care înainte de a pătimi a spus: Căci vine si stăpânitorul acestei lumi si el nu are nimic în Mine (Ioan 14, 30)” (Sf. Vasile cel Mare, Predici exegetice, Catholic University of America Press, 1963, pag. 167-168).4

Cu adevărat, nu numai luptătorii crestini trebuie să înfrunte încercările dracilor la ceasul morţii. Sf. Ioan Gură de Aur, în Omiliile sale la Evanghelia după Matei, istoriseste cu înflăcărare ce se întâmplă adesea cu păcătosii obisnuiţi, la ceasul morţii. „Cei mai mulţi oameni pot fi auziţi atunci, povestind grozăvii si vedenii înfricosătoare, priveliste pe care muribunzii nu sunt în stare să o rabde, iar adesea cutremură chiar si patul lor cu mare putere, îi privesc înfricosător pe cei ce stau împrejur, sufletul se străduieste să rămână în lăuntrul trupului, nedorind să fie izgonit, si nu este în stare să rabde privirea îngerilor care se apropie. Dacă fiinţele omenesti, care sunt înspăimântătoare, ne pricinuiesc chinuire privindu-le, când vedem îngerii ameninţând, si puteri mari printre vizitatorii nostri, cum să nu suferim când sufletul este smuls din trup si tras afară, si plânge mult, si totul este în desert?” (Omilia 53 la Evanghelia dupăMatei, Părinţi niceeni si post-niceeni, Editura Eerdmans, 1973, vol. 10, pag. 331-332).

Vieţile sfinţilor ortodocsi cuprind numeroase istorisiri cu astfel de privelisti cu draci, care se arată la ceasul morţii, de obicei cu scopul de a înfricosa persoana care moare, si să o silească să dorească cu dinadinsul mântuirea. Sf. Grigorie, de pildă, în Dialogurile sale, povesteste despre un oarecare om bogat, care era robul multor patimi: „Cu puţină vreme înainte de a muri, el a văzut duhuri urâcioase stând înaintea lui, ameninţându-l cumplit că-l vor duce în adâncul iadului ... Întreaga familie s-a strâns în jurul lui plângând si tânguindu-se. Cu toate că ei nu puteau să vadă cu adevărat duhurile cele rele si

4 Acest pasaj se referă probabil mai ales la vămile întâlnite după moarte; în Cap. VI de mai jos, se află o istorisire amănunţită a experienţei încercărilor si ispitelor drăcesti, la care este supus sufletul înainte si după moarte.

lovirile lor îngrozitoare, ei puteau să-si dea seama chiar din povestirile omului bolnav, din tremurăturile trupului si din gălbejeala feţei aceluia, că duhurile rele se aflau acolo. Din pricina înfricosării cumplite a acestor privelisti groaznice, el se răsucea în pat de pe o parte pe alta,... Apoi, aproape sfârsit de puteri si lipsit de orice alinare, a strigat: ’Mai dă-mi vreme până dimineaţă! Mai ţine-mă măcar până dimineaţă!’ Şi cu aceasta, viaţa lui a fost însfăcată” (Dialoguri IV, 40, pag. 245-246). Sf. Grigorie povesteste si alte întâmplări asemănătoare, asa cum face si Bede în Istoria Bisericii si a poporului englez (Cartea V, 13, 15). Asemenea experienţe nu erau deloc neobisnuite în America, încă din sec. al XIX-lea. O antologie recentă cuprinde numeroase vedenii de pe patul de moarte, din timpul sec. al XIX-lea, ale păcătosilor nepocăiţi, cu titluri ca: „Mă aflu în flăcări -scoate-mă de aici!”; „Of, mântuiţi-mă! Aceia mă trag în iad!” si „Vine diavolul să-mi tragă sufletul în jos, la iad!” (John Myers, Glasuri de la capătul vesniciei, Spire Books, Old Tappan, N. J., 1973, pag. 71, 109, 167, 196, etc.).

Totusi, Dr. Moody nu a povestit nimic asemănător: cu adevărat, toate experienţele muribunzilor din cartea sa (în afara sinucigasilor, vezi pag. 127-128), sunt dintre cele plăcute, fie că oamenii sunt crestini sau nu, religiosi sau nu. Doctorii Osis si Haraldsson, pe de altă parte, au aflat lucruri asemănătoare asupra acestei experienţe, în studiile lor.

Acesti cercetători au ajuns la aceleasi rezultate ca Dr. Moody: arătarea vizitatorilor din altă lume este privită ca un lucru bun, pacientul primeste moartea, experienţa este plăcută, pricinuind liniste si înălţare, si adesea durerea încetează înaintea morţii. Oricum, în studiul indian, o treime dintre pacienţii care au văzut arătări, păstrează o amintire de frică, de scârbe si tulburare, care vin din arătarea de „yamdoots” (vestitori hindusi ai morţii), sau alte fiinţe; acesti indieni se împotrivesc si încearcă să scape de vestitorii din altă lume. Astfel, într-o experienţă, un cleric indian a povestit atunci când era pe moarte: „Stă cineva acolo! Are o căruţă cu el, asa că trebuie să fie un ’yamdoot’! Trebuie să ia pe cineva cu el. Mă supără că vrea să mă ia pe mine! ... Vă rog, ţineţi-mă; nu merg! Durerea lui a sporit si a murit” (La ceasul morţii, pag. 90). Un hindus care era pe moarte, „a zis deodată: ’Yamdoot vine să mă ia cu el. Daţi-mă jos din pat ca yamdoot să nu mă găsească.’ El a arătat înspre afară si în sus: ’Iată-l.’ Acea încăpere de spital era la parter. Afară, la fereastra clădirii era un copac mare, cu o mulţime de ciori care stăteau pe crengi. Chiar atunci când bolnavul a avut vedenia, toate ciorile au zburat din copac, cu zarvă mare, ca si cum cineva trăsese cu pusca. Am fost atât de uimiţi de aceasta, că ne-am repezit afară, dar nu am văzut nimic care să fi tulburat ciorile. Ele erau de obicei foarte linistite, asa încât toţi cei care eram de faţă, am văzut zborul lor brusc si zgomotos, tocmai în clipa când bolnavul a avut vedenia. Era ca si cum ciorile se făcuseră constiente de ceva înfricosător. Îndată după ce s-a întâmplat aceasta, pacientul a căzut în comă si câteva clipe mai târziu si-a dat ultima suflare” (pag. 41-42). Unii „yamdoots” au o înfăţisare înspăimântătoare, si aduc chiar si mai multă uimire asupra muribunzilor.

Aceasta este deosebirea cea mai izbitoare între experienţa de moarte americană si indiană, din studiul doctorilor Osis si Haraldsson, dar autorii nu pot oferi nici un fel de lămuriri pentru aceasta. Apare în chip firesc întrebarea: De ce experienţa americană modernă este aproape cu totul lipsită de acest element -frica pricinuită de arătări înfricosătoare, din alte lumi -care sunt atât de obisnuite atât în experienţa crestină din trecut, cât si în experienţa indiană actuală?

Nu este nevoie să deslusim desăvârsit firea arătărilor din faţa muribunzilor, pentru a vedea că ele atârnă, într-o oarecare măsură, după cum am văzut deja, de asteptările muribundului sau de ceea ce el este pregătit să vadă. Astfel, crestinii veacurilor trecute, care aveau o credinţă puternică în iad, sia căror experienţă îi osândea în sfârsit, adesea vedeau draci la moarte.

Îndienii de astăzi, care, de bună seamă, sunt mai „primitivi” decât americanii, în credinţele si înţelegerea lor, văd adesea fiinţe care sunt pe măsura fricii lor, încă foarte adevărate, de viaţa de după moarte; în vreme ce americanii contemporani, cu părerile lor „luminate”, văd arătări în armonie cu viaţa lor „îndestulată” si cu credinţa lor, care în general nu cuprinde o frică foarte adevărată de iad, sau constiinţa de draci.

Obiectiv vorbind, dracii aduc ispitiri care sunt pe măsura stării sufletesti sau a asteptărilor celor ce sunt ispitiţi. Pentru cei cărora le este frică de iad, dracii pot să se arate în chipuri înfricosătoare pentru a-l face pe om să moară într-o stare de deznădejde; dar pentru cei care nu cred în iad (sau pentru protestanţi, care cred că ei sunt „mântuiţi” fără gres, si de aceea nu trebuie să le fie frică de iad), dracii le aduc în chip firesc ispite, în vreo altă arătare, ca să nu-si arate limpede scopul lor rău. La fel, chiar unui luptător crestin, care a suferit deja foarte mult, dracii pot să i se arate într-un asemenea chip, încât să-l atragămai degrabă, decât să-l înfricoseze.

Ispitele dracilor, cu care au împresurat-o pe Sf. Mavra, muceniţă din sec. al III-lea, în vreme ce murea, ne dau o pildă bună pentru cel din urmă chip de ispite, din ceasul morţii. După ce a fost răstignită pe cruce vreme de nouă zile, dimpreună cu bărbatul ei, Sf. Timotei, ea a fost ispitită de diavol. Viaţa acestor sfinţi ne spune cum Sf. Mavra însăsi a povestit ispitele bărbatului ei, care a fost împreună mucenic cu ea:

„Fă-ţi curaj, frate, si alungă somnul de la tine. Fii cu trezvie si ia aminte la ceea ce am văzut eu. Mi s-a părut că înaintea mea, când mă aflam într-o uimire oarecare, se afla un om care ţinea în mână un potir cu lapte si miere de albine. Acest om mi-a spus: ’Ia asta si bea.’ Dar eu i-am spus: ’Cine esti tu?’ Şi el a răspuns: ’Eu sunt un înger al lui Dumnezeu.’ Atunci eu i-am zis: ’Hai să ne rugăm lui Dumnezeu.’ Atunci el mi-a zis: ’Eu am venit la tine ca să-ţi usurez suferinţele. Am văzut că îţi doreai foarte mult să mănânci si să bei, căci până acum n-ai mâncat cu adevărat nimic.’ Atunci i-am zis: ’Cine ţi-a insuflat atâta milă pentru mine? Ce înseamnă nevoinţa si postul meu pentru tine? Nu stii că Dumnezeu este puternic, ca să facă ceea ce este cu neputinţă la oameni?’ Când m-am rugat, am văzut cum acest om si-a întors faţa către apus. Din aceasta, am priceput că era vorba de o înselare satanică. Satan dorea ca să ne încerce chiar pe cruce. Îndată după aceea, vedenia a dispărut.

Apoi, un alt om a venit la mine si mi s-a părut că m-a dus la un râu de lapte si miere, si mi-a zis: ’Bea.’ Dar eu am răspuns: ’Eu ţi-am spus deja că nu voi bea nici apă, nici vreun alt fel de băutură pământească, până când nu voi bea potirul morţii întru Hristos, Dumnezeul meu, pe care îl va pregăti El Însusi pentru mine, cu mântuirea si cu viaţa vesnică a nemuririi.’ Când am rostit aceasta, omul acela a băut din râu, si grabnic, el dimpreună cu râul s-au făcut nevăzuţi” (Vieţile sfinţilor, în lb. rusă, 3 mai; vezi traducerea în lb. engleză în J. A. M. Fastre, S. J., Faptele celor dintâi mucenici , seria a V-a, Philadelphia, 1878, pag. 227228). A treia arărate în faţa Sfintei Mavra, aceea a unui înger adevărat, va fi prezentată mai târziu în acest studiu, dar aici este deja limpede ce purtare de grijă au crestinii adevăraţi în primirea „descoperirilor” din ceasul morţii.

Deci ceasul morţii este cu adevărat vremea ispitirii drăcesti, iar „experienţele duhovnicesti”, pe care le au oamenii în vremea aceea (chiar dacă ele par să fie „după” moarte - o chestiune ce se va discuta mai jos), trebuie judecate cu aceleasi judecăţi ale învăţăturii crestine, asa cum sunt socotite si celelalte „experienţe duhovnicesti”. La fel, „duhurile” care se pot întâlni în această vreme, trebuie puse la încercarea lumii, pe care Apostolul Ioan o spune în cuvintele: Cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcămulţi prooroci mincinosi au iesit în lume

(I Ioan 4,1).

Unii critici ai experienţelor de „după moarte” de astăzi, au arătat deja asemănarea dintre „fiinţa de lumină”, si „călăuzele duhovnicesti” si „prietenii spirituali” ai spiritismului mediumnistic. De aceea, să aruncăm o scurtă privire asupra teoriei spiritiste, unde se vorbeste despre „fiinţele de lumină” si vestirile lor. Un text spiritist obisnuit (J. Arthur Hill, Spiritismul, istoricul, fenomenele si doctrina lui, New York, George H. Doran Co., 1919), observă că „doctrina spiritelor este pururea, sau sub aspect lucrător pururea, întru bună potrivire cu înalte măsuri morale. În problema credinţei, ea este întotdeauna teistă, bazată pururea pe smerenie, dar nu cu multă purtare de grijă asupra minţii, ca aceea care se observă la Sinoadele ecumenice ale Bisericii” (pag. 235). Mai mult, această carte spune că iubirea este „nota cheie” si „doctrina centrală” a teoriei spiritiste (pag. 238); că „slăvita cunoastere” este primită de la spirite, determinându-i pe spiritisti să-si asume răspunderea lucrării misionare de a răspândi „stirea că viaţa după moarte este o certitudine” (pag. 185-186); si că spiritele „înaintate” îsi pierd „mărginirile” personalităţii si ajung să lucreze mai mult ca „înrâuriri” decât ca persoane, „luminându-se” din ce în ce mai mult (pag. 300-301). Într-adevăr, spiritistii, în laudele lor, invocă întocmai „fiinţele de lumină”;

„Stăpâni sfinţi ai luminii!

Ascunsi de la privirile noastre adormite ...

Trimiteţi vestitorii vostri de lumină

Deschideţi privirea noastră lăuntrică” (pag. 186-187).

Toate acestea sunt de ajuns pentru a ne face bănuitori asupta

„fiinţei de lumină” care se arată acum oamenilor, care nu sunt constienţi de firea si subţirimea lucrurilor diavolesti. Bănuiala noastră se întăreste mai mult, când auzim că Dr. Moody spune că unii descriu această fiinţă ca „o persoană veselă”, cu „simţul umorului”, care îi aduce persoanei care moare „bună dispoziţie” si „distracţie” (Viaţă după viaţă, pag. 49, 51). O astfel de fiinţă, cu vestirea ei de „iubire si înţelegere”, pare cu adevărat foarte josnică si „spiritele” bine-dispuse, de la sedinţele de spiritism sunt draci, fără nici o îndoială (când sedinţa de spiritism nu este

o înselăciune).

Acest fapt i-a făcut pe unii să socotească, că toate întâmplările de „după moarte” de acum, nu sunt adevărate, si că sunt prezentate ca o înselare drăcească. Protestanţii evanghelici, spun într-o carte că, „ne dăm seama că există primejdii noi si necunoscute în această întreagă înselare a vieţii de după moarte. Crezând chiar si foarte puţin în istorisirile experienţelor clinice, ne dăm seama că pot fi urmări primejdioase pentru oamenii care cred în Biblie. Crestinii adevăraţi au considerat că fiinţa de lumină nu este altceva decât Iisus Hristos si, din nefericire, acesti oameni se află în situaţia cea mai prielnică de a fi prostiţi” (John Weldon si Zola Levitt, Există viaţă după moarte? Harvest House Publishers, Irvine, California, 1977, pag. 76). Pentru a se întoarce la această chestiune, autorii acestei cărţi citează câteva asemănări însemnate, între unele experienţe de „după moarte” din zilele noastre si experienţele mediumurilor si ale ocultistilor din vremurile recente, în plus, atrăgând atenţia asupra faptului de netăgăduit, că un număr de cercetători ai vieţii de „după moarte” sunt interesaţi si de ocultism, si chiar au avut legături cu mediumuri (pag. 64-70).

Există, de bună seamă, mult adevăr în aceste observaţii. Din nefericire, fără învăţătura crestină întreagă asupra vieţii după moarte, chiar si „oamenii care cred în Biblie” si o înţeleg cel mai bine, sunt înselaţi, alungând adevăratele experienţe ale sufletului după moarte, dimpreună cu experienţele care pot fi cu adevărat înselări diavolesti. Astfel de oameni sunt deschisi să primească experienţele înselătoare ale vieţii de „după moarte”, asa după cum vom vedea.

Doctorii Osis si Haraldsson, care au avut „experienţe lărgite nemijlocite cu mediumuri”, fac o asemănare între arătările dinaintea ochilor muribunzilor si lucrările spiritismului. Cu toate acestea, ei observă o „deosebire prea mare”, de bază, între aceste două feluri de experienţe: „În loc să continue un fel oarecare de viaţă pământească (asa cum povestesc mediumurile), supravieţuitorii de după moarte, pătrund într-un fel de existenţă si experienţă cu totul noi” (La ceasul morţii, pag. 200). Într-adevăr, domeniul experienţelor de „după moarte” pare în general să fie deosebit de domeniul mediumnistic si spiritist

obisnuit. Dar acesta este încă un domeniu în care înselările diavolesti si sugestiile, nu numai că sunt cu putinţă, ci sunt de asteptat, mai ales în ultimele zile de viaţă, când vedem deja ispite duhovnicesti cu totul noi si mult mai subţiri, chiar semne mari si minuni până acolo încât să însele, dacă ar fi cu putinţă, chiar si pe cei alesi (Matei 24, 24).

De aceea, este foarte bine să fim bănuitori (cel puţin) în legătură cu „fiinţele de lumină”, care se pare că se arată la ceasul morţii. Ele par foarte asemănătoare cu dracii care se dau drept „îngeri de lumină” pentru a atrage, nu numai pe muribund, ci chiar mai mult decât atât, pe cei cărora acela le va istorisi această povestire mai târziu, dacă va fi readus la viaţă din moartea clinică.

Cu toate acestea, de o mare însemnătate este ca socotirea acestor fenomene de „după moarte”, si a altora asemenea, să aibă în vedere doctrina care vine din acestea, dacă este oferită de „fiinţa duhovnicească” văzută la ceasul morţii, sau pur si simplu este presupusă sau dedusă din întâmplări. Vom socoti problema acestei judecări după ce vom termina cercetarea experienţelor.

Unii oameni care au „murit” si s-au întors -de obicei, aceia care sunt sau au ajuns să fie foarte „religiosi”, au asemănat „fiinţa de lumină” pe care o întâlnesc, nu cu un înger, ci cu un „chip” nevăzut al lui Hristos Însusi. În lăuntrul unor astfel de oameni, această întâmplare este adesea legată de alt fenomen, care pentru crestinii ortodocsi este poate, la prima vedere, cel mai încurcat dintre toate cele întâlnite în experienţele de „după moarte” de astăzi: vedenia „raiului”.


 

SUFLETUL DUPĂ MOARTE
Ieromonah Serafim Rose (1934-1982)

 

 


carti ortodoxe librarie