zzzzzzz

ISTORIC
CAREIA
MAREA LAVRA
VATOPED
IVIRON
HILANDAR
DIONISIU
CUTLUMUS
PANTOCRATOR
XIROPOTAMU
ZOGRAFU
DOCHIARU
CARACALU
FILOTEU
SIMONOS PETRA
SF. PAVEL
STAVRONIKITA
XENOFONT
GRIGORIU
ESFIGMENU
SF. PANTELIMON
COSTAMONITU


MÂNĂSTIREA XENOFONT
 


Ctitorul acestei M-tiri a fost cuviosul Xenofonte prin sec. X. Acesta fusese un viteaz grec, care si-a săvârsit viata împreună cu cei doi fii ai săi Ioan si Arcadie, în lavra cea mare. Amiralul Simeon Enuncul a reînoit-o. El se făcu călugăr cu trei membrii din suita sa: Eusebiu, Candid si Ilarion. In 1285, fu distrusă de către unionistii Latini, dar a fost refăcută de către domnitorii Tării Românesti. Pe la 1545, a fost reînoită de către boierii Craioveni: Barbu Banu, Danciu Vornicu, Pârvu si Radu.

Are trei icoane făcătoare de minuni foarte frumoase. Una a Maicii Domnului căreia i se zice si „Povătuitoarea", una a Sf. Gheorghe si alta a Sf. Dimitrie.

Sfinte moaste are: o bucată din capul Sf. mucenic Trifon. mâna sf. Marina, a sf, Modest si altele.

Biblioteca pe lângă cărti de valoare mai au si câteva manuscrise dintre care 8 pe pergament din sec. XII-XIV-lea cuprinzând chestii bisericesti si 3 manuscrise pe pergament cuprinzând liturghia Sf. Ioan Hrisostom.

 

 


carti ortodoxe librarie