zzzzzzz

ISTORIC
CAREIA
MAREA LAVRA
VATOPED
IVIRON
HILANDAR
DIONISIU
CUTLUMUS
PANTOCRATOR
XIROPOTAMU
ZOGRAFU
DOCHIARU
CARACALU
FILOTEU
SIMONOS PETRA
SF. PAVEL
STAVRONIKITA
XENOFONT
GRIGORIU
ESFIGMENU
SF. PANTELIMON
COSTAMONITU


MÂNĂSTIREA CUTLUMUS
 
Ctitorul ei fondator a fost Alexe Comneanu, împăratul Bizantului si călugărul Calist Cotlomuseanu (sec. IX), un arab evlavios de la care îsi trage si numele. Mama acestuia, era crestină si el însusi devine crestin schimbându-si numele său arab, în Constantin iar din călugărie, Calist. Mai târziu, această M-re a fost jefuită, iar Vodă Neagoe Basarab, Mircea cel Bătrân si Vintilă Vodă domnii Tării Românesti au refăcut-o si au împodobit-o din nou. Aici a fost Protas, fostul mitropolit al UngroVlahiei Hariton (1372-1380+), din care pricină se mai numeste si M-rea Sf. Hariton. In 1766, a vietuit aici ca simplu călugăr Matei patriarhul Alexandriei care a înzestrat-o cu avere.

Aici se află icoana Mântuitorului si a Maicii Domnului numită „Mijlocitoarea", făcătoare de minuni. Are părticele de la diferiti sfinti: capul Sf. Haralambie, piciorul Sf. Ana, capul Sf. Alipie Stâlpnicul precum si mâna stângă a lui Grigore Teologul, Sf. Paraschevi , Sf.Anastasia (izb. de otrava). Pe lângă cărti vechi de ritual si teologie, are si manuscrise, 94 pe pergament cuprinzând chestiuni bisericesti din sec. X-XIV-lea, 300 manuscrise cu materii si muzică bisericească din sec. XIV-XIX-lea.

In paraclis se afla icoana Maicii Domnului "Tare Aparatoare" (sec.XIII) - aparatoare de foc si de frica.

 

 


carti ortodoxe librarie