zzzzzzz

ISTORIC
CAREIA
MAREA LAVRA
VATOPED
IVIRON
HILANDAR
DIONISIU
CUTLUMUS
PANTOCRATOR
XIROPOTAMU
ZOGRAFU
DOCHIARU
CARACALU
FILOTEU
SIMONOS PETRA
SF. PAVEL
STAVRONIKITA
XENOFONT
GRIGORIU
ESFIGMENU
SF. PANTELIMON
COSTAMONITU


MÂNĂSTIREA MAREA LAVRA
 
Această Sf. mânăstire Lavra, a fost întemeiată pe la anul 963 prin osârdia pustnicului Atanasie din Trapezunda, si cu ajutoare bănesti date de catre împăratii Bizantini, Nichifor Foca (963-959) si loan Tzimisca (969-973). Ruinându-se cu vremea a fost înfrumusetată de către domnitorii tării Românesti: Alexandru-Basarab si Vladislav-Basarab (1364-1374). Ei au dăruit si o icoană a sf. Athanasie cel Mare de mare artă lucrată în argint si aur. Intr-o parte si alta a icoanei se văd chipurile gravate ale lui Vladislav-Basarab si al sotiei sale d-na Ana Vintilă-Vodă. Voevodul Ungro-Vlahiei (1532-1535) cu fiul lor Drăghici au dăruit o icoană numita. "Egumenita". Mai târziu Neagoe Basarab a reînoit-o acoperind-o cu plumb si înfrumusetând-o. Matei Basarab a zidit biserica Sf. Mihail (1691) pe ai cărei pereti este zugrăvit ca Ctitor Gavril-Movilă. D-l Moldovei trimetea câte 15 mii talere anual. Această M-tire avea pe vremuri ca la 200 de călugări greci.

In această M-tire se află 1650 manuscrise grecesti dintre care 650 pergamente, multe din ele sunt în strânsă legătură cu tara noastră.

In interiorul bisericii se află mormântul Sf. Atanasie-cel Mare, iar lângă el se află bastonul de fier de doi coti, în 4 muchii, al Sf. Atanasie si o cruce de lemn ferecată în fier pe care o purta la piept Sf.. Se mai află o bucată din Sf. lemn, Capul Sf. Vasilecel-Mare, o mână a Sf. Ioan Gură-de-aur, o mână a Sf. Ap. Andrei cel dintâi chemat, capul Sf. Ioan Cucuzel si multe alte Sf. Moaste.Poseda nitra si carja lui Nechifor Focas (963-969)

1713 - Constantin Brancoveanul construieste un paraclis in cinstea icoanei "Cucuzelita"

In curtea manastirii se afla cel mai vechi chiparos din lume plantat de sf. Athanasie cel Mare.

Icoane:

"Cucuzelita" - Cuviosul Ioan Cucuzel a adormit la o privegere iar Maica Domnului i-a spus din icoana:"Canta-mi Ioane si ma lauda, ca si eu nu te voi lasa! "

"Econoama" - Sf. Ahanasie fiind ingrijorat din pricina banilor care nu ajungeau , Maica Domnului i-a grait : "Nu te intrista , Athanasie, de acum eu voi fi economul acestei manastiri " - si de atunci pana in zilele noastre manastirea nu are econom.

"Portarita" - Un turc a tras in icoana cu pistolul si al treilea glonte s-a intors si l-a lovit pe el.

 

 


carti ortodoxe librarie