zzzzzzz

ISTORIC
CAREIA
MAREA LAVRA
VATOPED
IVIRON
HILANDAR
DIONISIU
CUTLUMUS
PANTOCRATOR
XIROPOTAMU
ZOGRAFU
DOCHIARU
CARACALU
FILOTEU
SIMONOS PETRA
SF. PAVEL
STAVRONIKITA
XENOFONT
GRIGORIU
ESFIGMENU
SF. PANTELIMON
COSTAMONITU


MÂNĂSTIREA SF. PANTELIMON
 


Această M-re a fost întemeiată prin sec. XI sub împărătia lui Alexe I. Comneanu, de către câtiva călugări veniti din Rusia si au avut ca la 3000 călugări. Intre 1812-1821, Scarlat Calimah domnul Moldovei a zidit din temelie, biserica si chiliile. Pictura este de o frumusete rară.

Aci se află icoana Sf. Pantelimon făcătoare de minuni, având si moaste. Pisania de la intrare arată pe Scarlat Calimah ca ctitor fondator. Capul de Bour al Moldovei a fost sculptat în piatră cu data de 1819, si pe turnul înalt de lângă trapeză. Intre anii 1887-1888, a fost refăcută de tarul Rusiei Alexandru al III-lea.

Sfinte Moaste: Capul Sf. Pantelimon, părticele din moastele Sf. Iosif păzitorul Sf. Fecioare, o părticică din moastele Sf. apostol Toma si o bucată din piatra care a fost pe mormântul Domnului si multe alte.

In interior sunt vreo 70 paraclise. Averile din care se întretine se găsesc la Istanbul si în Rusia. Are si o bibliotecă foarte bogată, 24 evanghelii pe pergament din sec. XI-XV-lea, 69 manuscrise pe pergament cuprinzând materii bisericesti din sec. XI-XIV-lea si 126 manuscrise de muzică bisericească din sec. XIII-lea.

 

 


carti ortodoxe librarie