[ dreapta credintă ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrăjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintă si religie ] [ păcate ] [ canoane ] [ căsătorie familie ] [ rugăciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psaltică MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cărti ] [ duhovnici ] [ noutăti ] [ index ]
 

Declaratia Sfintei Chinonite a Muntelui Athos

Karyes
21 august/ 3 septembrie 1997
Sfânta Chinonită
Sfântul Munte Athos
Nr. Protoc. F2 / 32 /1412


Comunicatul Sfintei Sinaxe Duble Extraordinare a Sfântului Munte


Sfânta Sinaxă Dublă Extraordinară a Sfântului Munte Athos, cercetând iarăsi importanta chestiune a Acordului Schengen si a buletinelor electronice de identitate, a socotit necesar ca în continuarea declaratiilor sale anterioare să informeze cinstitul popor ortodox grec următoarele:

1. Impărtăsim nelinistea întregii Biserici, alăturându-ne spiritului recentelor comunicate ale Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, Sfântului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei si ale multor altor sfinte mitropolii si sfinte mânăstiri.

2. Ca monahi ortodocsi, trăim permanent în duhul răstignirii si al învierii, duh al plânsului de pocăintă dătător de bucurie si al asteptării venirii Celui ''care a pornit ca un biruitor să biruiască" (Apocalipsa 6, 2). Considerăm de aceea necesar să amintim fiecărui crestin ortodox că împlinirea datoriei fundamentale a mărturisirii credintei noastre către Domnul nostru Iisus Hristos nu se poate împleti cu un duh de tulburare si panică, duh care nu arată altceva decât lipsa de credintă si de trăinicie a harului în inimă. Adâncirea studiului semnelor vremii si constatarea cu certitudine a zilelor de pe urmă produc o bună neliniste care are drept rezultat încercarea unei pocăinte depline, a unei lupte hotărâte pentru biruirea patimilor noastre aducătoare de moarte si a unei mai bune pregătiri pentru intrarea în împărătia Mielului cel înjunghiat. ''Fericiti cei ce spală vesmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vietii si prin porti să intre în cetate !" (Apocalipsa 22, 14).

3. Căderea din dreapta credintă si secularizarea, spiritul general de apostazie si de înaintare în diverse rătăciri si slujiri ale diavolului, saltul progresului tehnologic al sistemelor de înregistrare, arhivare si supraveghere, universalizarea economiei si constatarea încercării de pătrundere clandestină a simbolurilor anticrestine în domeniile vitale ale vietii sociale - cum sunt produsele comerciale, tranzactiile economice si relatiile stat-cetăteni - fac cu adevărat mult prea palpabile si apropiate cele pe care Sfântul Evanghelist Ioan le descrie în versetele 16-18, din capitolul 13 din de Dumnezeu insuflata Carte a Apocalipsei. Indreptătita neliniste si protestele cinstitului popor nu au, desigur, scopul de a împiedica împlinirea desăvârsită a proorociilor la o vreme de care ''nimeni nu stie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Matei 24, 36).

4. Suntem însă îngrijorati si protestăm, deoarece răceala si indiferenta arătată fată de credinta si traditia spirituală a unui popor crestin ortodox de către Guvernul său si a reprezentantilor săi alesi poate pune Biserica, chiar si Natiunea, într-o încercare inoportună si în confuzie.

5. Declarăm încă o dată că datoria fundamentală a mărturisirii credintei, dar si încrederea în cele câte Mângâietorul le-a predat ca proorocii în Biserica crestină ne obligă să refuzăm a accepta orice fel de buletin electronic de identitate cu Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.), ca aducând prejudicii libertătii persoanei si constiintei noastre crestine.

6. Chemăm Guvernul si pe reprezentantii alesi ai poporului grec să anuleze aplicarea, dăunătoare Natiunii, dar deja votată de Parlamentul ales, a Acordului Schengen, deoarece nu contine o garantare deplină a respectării secretului particular si a prezumtiei de nevinovătie a cetăteanului si contribuie în cel mai înalt grad la degradarea ortodoxiei neamului nostru, de vreme ce introduce discriminări inadmisibile pentru cetătenii tărilor terte.

7. Declarăm cinstitului popor grec că trăim ''buna" neliniste întru Dumnezeu pentru cele petrecute, în post si rugăciune, stabilind în acest scop o priveghere de toată noaptea în Sfânta Biserică Protaton, duminică 8 / 21 septembrie 1997, de sărbătoarea Nasterii Maicii Domnului.

8. Fie ca rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea tuturor si Acoperitoarea Sfântului Munte si a ortodocsilor de pretutindeni să-i întărească pe toti credinciosii în lupta comună a pocăintei, sfârsitului crestinesc si a bunei mărturisiri si să alunge de la natiune orice nouă ispită si evolutie a evenimentelor care duc departe de izvoarele dătătoare de viată ale Traditiei noastre Crestine Ortodoxe.

Semnează întâistătătorii si reprezentantii celor douăzeci de sfinte mânăstiri din Sfântul Munte Athos, prezenti la Sfânta Sinaxă Dublă Extraordinară

carti ortodoxe librarie