[ dreapta credintă ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrăjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintă si religie ] [ păcate ] [ canoane ] [ căsătorie familie ] [ rugăciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psaltică MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cărti ] [ duhovnici ] [ noutăti ] [ index ]
 

Cuvântul al douăzecilea

Despre cât har duhovnicesc se învredniceste a primi în sufletul lui si câtă întărire si câtă putere împotriva diavolului are cel care se roagă lui Hristos cu rugăciunea mintii neîncetat, cu curătenia constiintei, adică spune cu cugetul lui, o dată la fiecare respiratie a sa: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, miluieste-mă", păzindu-si în acelasi timp constiinta curată prin abtinerea de la orice rău si prin lucrarea tuturor virtntilor, după putere. Iar din adâncul inimii sale, spune această rugăciune până simte durere, adică până îl doare înlăuntrul lui, acolo unde se lucrează rugăciunea, si apoi opreste silirea din inimă a rugăciunii, si începe iarăsi rugăciunea odihnitoare, până când va afla din nou locul acela dinlăuntrul său, care îl durea din pricina silirii rugăciunii, si va începe din nou din adânc rugăciunea inimii, păstrând toată viata lui această rânduială a rugăciunii.

Binecvuintează, părinte!


O monahule, către tine ca un răstignit pentru lume, după cuvântul: "Lumea este răstignită pentru mine si eu pentru lume" - Gal. 6,14 -, se adresează mai curând această carte, decât câtre cel lumesc., Vrei, spun, o, monahule, să gusti din bunătatea Domnului în fiinta ta? Adică, vrei să curgă bunătatea si dulceata Domnului în sufletul tău si să se îndulcească de acestea sufletul tău? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să guste inima ta din nectarul Domnului încă în viată fiind? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o monahule, să vezi ca în oglindă prin descoperire dumnezeiască frumusetea si nobletea dumnezeiască a sufletului tău? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule să fie luminati ochii cugetului tău, sau mai bine spus, vrei să se deschidă ochii sufletului tău, prin care să vezi ceea ce ochiul n-a văzut? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să auzi ceea ce urechea omului nu a auzit? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cele de negrăit, cele ceresti si de neînteles ale împărătiei ceresti, pe care ni le făgăduieste Hristos în Sfânta Sa Evanghelie? Acestea, spun, vrei să cunosti cât de putin în realitate cum sunt acestea? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să locuiască în sufletul tău Hristos, pentru ca să-ti arate cele pe care lumea văzută nu le cunoaste? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii iubit de Dumnezeu Atottiitorul si Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să primesti simtirea bunătătilor ceresti în sinele tău? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii prieten iubit al lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se înfricoseze satana si să se cutremure când te vede? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să nu fi prins în capcanele ascunse si subtiri ale diavolului? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să zădărnicesti vicleniile vrăjmasului tău, satana? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să amăgesti pe cel care se luptă totdeauna cum să te amăgească cu viclenia lui? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te bucuri văzând osândirea vrăjmasului tău, care ti-a rănit oarecând inima ta cu săgetile dorintei celei păcătoase? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să săgetezi de fiecare dată pe cel care de fiecare dată te săgetează? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să arunci săgetile tale asupra vrăjmasului tău neîmpăcat, care nevăzut aruncă săgetile lui asupra ta din adâncurile întunecate? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să lovesti de moarte si să cutremuri puterea lui satana? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să iei cu asalt ostirile lui satana si să . iesi biruitor spre pomenire vesnică? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să biruiască si să iasă victorios sufletul tău împotriva cetelor tuturor duhurilor celor rele? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, nu numai să te arăti înfricosător si temător diavolului, ci să fii astfel cu adevărat? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie fărâmitat fugind de la tine demonul desfrâului? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, când treci printre demoni să le orbesti ochii, precum orbeste cineva cu fierul rosu ochii vrăjmasului său, si astfel să treci mai departe nevătămat si nederanjat de acestia? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să înseli mestesugirile cele viclene ale diavolului si să strivesti toată răutatea lui ca si cu un ciocan gros? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se teamă de tine demonii, precum se tem vrăbiile de vultur si animalele cu patru picioare de leu? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să pui pe fugă pe vicleanul si nevăzutul Amalic, adică pe diavol, si să-l nimicesti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-L dobândesti pe Hristos în inima ta si să-L vezi prin vreun extaz sau vreo dumnezeiască vedere, după putere? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-ti descopere Hristos, Cel pe care neîncetat îl cercetezi si care locuieste în tine, Fiul Unul născut si Cuvântul lui Dumnezeu, pe cerescul Lui Părinte si Dumnezeu, pentru a-L întelege în chip tainic? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi că Hristos este bun, blând, îngăduitor si dulce pentru prietenii Lui? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cum este împărătia lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să ametească mintea ta si să cadă în extaz cugetul tău la cele pe care le vede prin Harul lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, adică, vrei, o, monahule, să cazi în extaz si să te minunezi la cele pe care ti le descoperă Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul mimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi ce har lăuntric dă Hristos robilor săi? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii, pe de o parte, împreună cu lumea si pe de altă parte să te lupti împotriva ei din adâncul inimii, fără să stie oamenii că te lupti împotriva ei? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se afle trupul tău pe pământ cu oamenii si, pe de altă parte, sufletul tău să fie în cer împreună cu îngerii lui Dumnezeu, adică să-L slăvească neobosit precum îngerii? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să privesti în jos dar să gândesti cele de sus? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te plimbi printre cursele diavolului si să nu cazi în acestea, precum nu se lasă prinsă pasărea care zboară în aer în plasele pe care i le întinzi tu pe pământ? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să ametesti mâinile si nervii demonilor, precum ameteste albina de fum? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întinzi curse înfricosătoare si fără de greseală vrăjmasului tău nevăzut? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să împrăstii orice lucrare demonică în iad si să faci pe demoni să grohăie precum porcii la tăiere, chinuiti în chip nevăzut de puterea rugăciunii tale? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să-Si afle odihnă si locas în sufletul tău Duhul lui Dumnezeu, si corabia sufletului tău să plutească fără pericol pe calea cea bună, împreună cu Duhul lui Dumnezeu? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii cu adevărat rob al lui Hristos, după făgăduinta ta, si să te mângâie în chip nevăzut în încercările tale Hristos, ca un prieten al tău adevărat? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi tu singur, prin descoperire dumnezeiască cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură despre Rai si despre iad? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cum omul, dacă păzeste cele ce ne-a poruncit Hristos, devine Rai întelegător, iar dacă nu le păzeste devine iad întelegător? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahuie, să vezi în tine însuti cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură si să întelegi cu cuvânt de neînteles cele ce nu au putut să ne transmită prin scrisul lor învătătorii Bisericii din pricina greutătii de întelegere si a înăltimii acestora? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi dacă ai primit Duh Sfânt în sufletul tău si să fii înstiintat dacă a fost scris numele tău în Cartea Vietii? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să Se răstignească Hristos în inima ta, ca să te învete cum să te răstignesti si tu pentru lume si lumea pentru tine, cum spune dumnezeiescul Pavel: "Lumea este răstignită pentru mine si eu pentru lume"? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te păzească Harul Domnului de "orice lucru ce se petrece întru întuneric" si să te înconjoare nevăzut îngerii ceresti, îmbrăcati în vesminte albe ca zăpada? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să auzi cu urechile sufletului tău doxologiile ceresti si să întelegi în fapt, într-un fel anume, cum Il vei slăvi tu pe făcătorul tău, când te vei învrednici de împărătia Lui? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cum este mana cerească, adică să întelegi cât de preadulce si de negrăit este gustul lui Hristos, Domnul slavei? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cum strălucesc sfintii în cer si cum sunt vesmintele lor? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi cum sunt comorile duhovnicesti ale sfintilor lui Dumnezeu si cum se satură sfintii de slava Domnului? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii tu însuti Rai întelegător al Domnului, adică să vezi în tine însuti toate bunătătile pe care le are Raiul într-o clipeală de ochi în chip de neînteles, adică vrei, o, monahule, să devii biserică Dumnezeului Celui viu si să întelegi cum ai devenit cu adevărat astfel? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi prin descoperire dumnezeiască cum este sufletul omului în sine si să cazi în extaz minunându-te de întelepciunea lui Dumnezeu, pe care a arătat-o în suflet? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să izvorască din inima ta, ca dintrun izvor, râuri de apă vie, adică dumnezeiesti cuvinte si întelesuri duhovnicesti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să bea sufletul tău din acea apă vie pe care o dă Hristos celor care îl iubesc si păzesc poruncile Lui, ca arvună a împărătiei Lui ceresti? Roagăte cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să simti în gâtul tău si pe limba ta cuvintele Sfintei Scripturi mai dulci decât mierea, după spusele proorocului: "Ca mierea sunt gâtului meu cuvintele Tale si mai dulci decât mierea gurii mele"? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii mângâiat de bunătatea Domnului si să guste sufletul tău Harul, asa cum se întâmplă cu cei care tin poruncile sfinte ale lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii vas preaales al Harului lui Hristos, adică vas al Duhului Sfânt, si să întelegi că ai devenit cu adevărat un astfel de vas ales? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să devii mamă si frate al lui Hristos, precum ne spune: "Mama Mea si fratii Mei sunt aceia care ascultă si împlinesc cuvântul lui Dumnezeu", adică, vrei, o, monahule, să locuiască în inima ta Hristos, nu trupeste, ci duhovniceste, si să te aibă ca mamă si ca frate Hristos Insusi? Vrei, o, monahule, să întelegi că ai devenit mamă si frate lui Hristos? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fii cu adevărat monah, după dorinta ta? Numai pe Hristos să-L iubesti din inima ta, adică roagă-te din inimă totdeauna câtre Hristosul tău.

Vrei, o, monahule, să intri în cămara tezaurului lui Hristos, unde se află cele care nu pot fi explicate cu cuvinte omenesti si să vezi acolo cele în fata cărora tace orice limbă care vrea să le descrie? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-ti arate Hristos tainele împărătiei Sale dumnezeiesti, care ameteste orice minte care vrea să le cugete? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca Hristos, Cel pretutindeni prezent, adevăratul nostru Dumnezeu, Cel cercetat de tine neîncetat, să te mângâie mai presus de minte în orice supărare a ta si să te cerceteze lin si binefăcător cu Harul Său? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să întelegi în fapt că această lucrare duhovnicească a rugăciunii mintii si a inimii este coroana tuturor virtutilor si cea mai mare putere a sufletului tău si că fără aceasta nu poate cineva să se învrednicească a vedea lucruri nevăzute si duhovnicesti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se topească de la tine precum fumul orice gând viclean si să fie puse pe fugă de această miscare a lucrării tale duhovnicesti toate ostirile demonice? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să te lupte demonii mai mult decât pe toti oamenii, dar să nu aibă împotriva ta nici un fel de tărie si putere, ci în fata acestei lucrări dumnezeiesti a ta să se socotească săgetile lor ca săgeti ale unui copil mic? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se strice precum pânza de păianjen mestesugurile lui satana si să poruncesti ca unor sclavi slujitorilor lui satana, adică demonilor? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să slăbesti puterea celor care se luptă mereu cum să slăbească puterea sufletului tău si să rusinezi pe cei care caută mereu cum să fii tu rusinat în fata făpturilor ceresti, pământesti si a celor de dedesubt? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se ascundă de tine demonii, când te întâlnesc, până când treci, temându-se de Harul Domnului care sălăsluieste întru tine? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca atunci când intri pe neasteptate si fără să vrei în mijlocul adunării satanice, unde sunt adunate căpeteniile demonilor, să-i biciuiesti cu numele Domnului, atât de tare încât neputând să sufere în tăcere tăria durerilor, aceste căpetenii ale demonilor Sa facă mare vaiet si plânset, jelind nenorocirea care a dat peste ei? Vrei, spun, ca aceasta să se întâmple neapărat demonilor, vrăjmasilor tăi? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetate către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca atunci când treci pe lângă turnurile de pază ale demonilor (adică acolo unde biruiesc cu usurintă demonii si reusesc să strângă multe trofee), vrei, spun, ca tu să fii acolo cel care strânge trofee si biruinte strălucitoare? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat si fără odihnă către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere si slăbire.

Vrei, o, monahule, să-i tai (mental întelege cele spuse) în bucătele mici pe vrăjmasii tăi nevăzuti si nearătati, cu sabia cu două tăisuri si foarte ascutită care este numele lui Dumnezeu? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să săgetezi cu săgetile tale duhovnicesti inima lui lucifer si să arunci fulgere înfricosătoare asupra ostirilor iadului lipsit de har? Roagăte cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să arunci foc arzător în casele demonilor, care se aprind ca paiele de mânia Domnului? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se teamă de tine demonii ca de un viteaz si vestit ostas al împărătiei ceresti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să scoti din pântecele iadului vreun suflet cu rugăciunea ta? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să curgă precum pâraiele din ochii tăi lacrimile pentru Hristosul tău si să se aprindă măruntaiele tale de iubirea lui Hristos, din pricina căreia să strigi cu putere din inimă către Hristosul tău, după cuvântul proorocului, care spune: "Am strigat cu putere din suspinul inimii mele"? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să nu lipseasca fericita întristare din inima ta si lacrimile mântuitoare de suflet din ochii tăi, care înălbesc vesmântul sufletului tău si-l fac mai alb decât zăpada? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-si afle pacea oriunde te-ai afla si oriunde ai locui, gândul la cele sufletesti ale tale si să nu te chinuie constiinta ta pentru purtarea ta? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să-si amintească totdeauna de tine Dumnezeu si să te păzească cu mijlocirea nevăzută a sfintilor Săi îngeri? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca de la întunericul care esti, adică de la starea aceea în care sufletul tău este departe de mângâierea lui Dumnezeu, să devii dintr-o dată lumină, adică să vezi într-o clipeală, fără întârziere, mângâierea lui Dumnezeu în sinele tău? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să se plimbe cugetul tău în cele nevăzute, în cele dumnezeiesti, în cele ceresti si în cele duhovnicesti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, ca nu trupul tău în chip simtit, ci sufletul tău în extaz să cânte: "Hristos a înviat!" atunci când sufletul tău a înviat din mormântul patimilor cu Harul lui Hristos Cel înviat din morti, adică să devină sufletul tău nepătimas cu ajutorul Domnului? Vrei, spun, o, monahule, să vezi acest lucru în tine? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vorbesti împreună cu duhurile nevăzute nu numai tainic, cu cugetul tău, ci uneori să vorbesti si duhovniceste cu aceste duhuri nevăzute, adică sufletul tău să stea de vorbă uneori cu duhurile nevăzute ca si când ar vorbi duhurile nevăzute între ele? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi cu ochii mintii Harul lui Dumnezeu ca pe un fulger care fulgeră în sufletul tău, precum vezi cu ochii trupesti fulgerul care fulgeră peste nori? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie mângâiat duhul tău de Duhul lui Dumnezeu si să nu poată nici o făptură, văzută sau nevăzută, să te despartă de Hristosul tău? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi cât de frumos este Hristos "Cel împodobit cu frumusete mai mult decât fiii oamenilor"(Psalm 44, 3). Roagă-te cu rugăciunea mintii neincetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să vezi dumnezeiasca frumusete de necuprins cu mintea a Preasfintei Maici a lui Iisus, a Dumnezeului Atottiitorul? Roagă-te din inima ta până când se va zdrobi inima ta, adică până la durere.

Vrei, o, monahule, să te privească cu dulceata ochilor Săi Iisus si să te iubească Maica lui Iisus si să te mângâie Harul lor? Roagă-te Hristosului tău cu inima zdrobită, adică roagă-te din inimă până la durere.

Vrei, o, monahule, să ti se arate Hristosul meu în chip de neînteles si să fi se arate Maica lui Dumnezeu, Stăpâna îngerilor, Impărăteasa arhanghelilor, bucuria tuturor sfintilor, măretia, podoaba si buna mireasmă a Raiului? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, o, monahule, să fie atras sufletul tău de vederea frumoasă a lui Iisus al meu si al Preacuratei Stăpânei mele, Născătoarei de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria, a fiicei lui Dumnezeu si a Miresei dumnezeiesti celei nenuntite? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat câtre Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere.

Vrei, în sfârsit, o, monahule, privind sfânta icoană a Hristosului meu si a Maicii Domnului, să verse ochii tăi lacrimi preafierbinti? Roagă-te cu rugăciunea mintii neîncetat către Hristosul tău, din adâncul inimii, până la durere. Amin.


Cuprins

Prefata

Cuvăntul întăi
Despre rugăciunea mintii si a inimii si despre cum această rugăciune a mintii si a inimii nimiceste demonii si-i arde neîntârziat
.

Cuvântul al doilea
Despre trebuinta de a găsi un adevărat lucrător al rugăciunii mintii, de la care să învătăm felurile si semnele acestei rugăciuni, si despre aceea că cel care are neîncetat rugăciunea înlăuntrul său si o lucrează din adâncul inimii, cu multă evlavie si atentie, întelege uneori din anumite semne duhovnicesti că sufletul lui se împărtăseste în chip nevăzut cu Iisus Cel chemat cu stăruintă. Incă si despre rodul acestei rugăciuni.


Cuvântul al treilea
Cum poate cineva să ajungă la calea (metoda) cea mai desăvarsită a rugăciunii mintii si cum poate să alunge din cugetul lui demonii temerii, care îl înfricosează foarte tare in timpul noptii, când vrea să se roage sau când doreste să meargă singur în vreo pesteră sau în vreun loc pustiu pentru a se ruga în liniste.


Cuvântul al patrulea
Cel care doreste să se învrednicească de darul rugăciunii inimii trebuie să o ceară de la Dumnezeu cu cea mai fierbinte inimă, având o vietuire înaltă, curată, neprihănită si nevoitoare, stăruind în cererea sa la Dumnezeu dacă nu se va învrednici de dar prea repede, până când se va bucura de ea de sus, de la părintele luminilor. Deoarece, de multe ori Dumnezeu nu ne dă de îndată ceea ce cerem pentru a se arăta stăruinta noastră până la sfârsit, devenind astfel mai fierbinte în rugăciune ca la început.


Cuvântul al cincilea
Despre silirea extremă si prelungită a rugăciunii inimii, din care se naste înlăuntrul omului durerea, iar din acea durere se nasc lacrimile permanente si rugăciunea Sfântului Duh în suflet. Incă si despre cum scuipă cineva sânge până când va alunga din inima sa pe satana si toate legiunile sale.Cuvântul al saselea
Cum aceluia care se roagă cu mintea din adâncul inimii până la durere, acea durere a lui îi aduce simtământul si gustarea bunătătii si dulcetii Domnului, care este însemnată, pentru a spune astfel, în acelasi timp în omul cel dinlăuntru cu o evlavie profundă neîncetată, provocată de cuvintele lui Dumnezeu si de spusele Sfintei Scripturi si de orice cuvânt duhovnicesc.


Cuvântul al saptelea
Despre când îl cercetează dumnezeiescul Har pe cel care se roagă cu rugăciunea mintii lui Dumnezeu din inimă si care sunt semnele duhovnicesti ale acestei cercetări dumnezeiesti.


Cuvântul al optulea
Despre cum cel care se roagă tainic din adâncul sinelui său si se înfrânează de la toate mâncărurile care aduc plăcere, când este postitor, gura lui se îndulceste uneori de la rugăciune, ca si când ar avea în gură ceva de zahăr sau ca si când ar mânca miere din cea mai dulce, după cum spune si profetul: "Ca dulceata sunt cuvintele Tale gâtului meu, mai dulce decât mierea gurii mele".


Cuvântul al nouălea
Despre slăbirea extremă a stării exterioare si lăuntrice a omului, care provine din silirea extremă a rugăciunii inimii si din postul neîncetat, dar care aduce sufletului si inimii dulceata si mângâierea Sfântului Duh.


Cuvântul al zecelea
Despre rugăciunea mintii, despre rugăciunea inimii si despre rugăciunea niptică.


Cuvântul al unsprezecelea
Despre cum inima necurată si mândră, care este refugiu pentru satana si pentru gândurile rele, devine după aceea, prin rugăciunea zdrobită, curată, smerită, locas al Duhului Sfânt si izvor de gânduri bune.


Cuvântul al doisprezecelea
Despre cum omul acela a cărui inimă cercetează neîncetat rugăciunea este cinstit de îngerii dumnezeiesti si păzit de orice păcat, deoarece a fost iubit de Dumnezeu, precum si acela L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima lui.


Cuvântul al treisprezecelea
Despre cum de îndată ce monahul luptător se va ruga în taină cu inima zdrobită la Hristos în vreme de necaz si ispită, acestuia i se va descoperi de către Hristos vreo vedere dumnezeiască, care nu numai că-l mângâie duhovniceste în necazul lui si-i dă nădejdi binefăcătoare pentru bunătătile ce vor să vină, ci îl face si mult mai fierbinte în virtute decât era mai înainte.


Cuvântul al patrusprezecelea
Despre cum cugetul care s-a curătit prin rugăciunea mintii neîncetat lucrată în inimă, maica lacrimilor, întelege diferitele gânduri care intră în suflet, deosebind care sunt de la Dumnezeu si care sunt de la demoni; încă si despre plâns.


Cuvântul al cincisprezecelea
Despre cum poate încearca cineva prin intermediul rugăciunii mintii orice fel de vedenie si orice fel de gând, care pare să fie de la Dumnezeu, dacă cu adevărat este de la Dumnezeu sau de la demoni.


Cuvântul al saisprezecelea
Despre zdrobirea inimii, care biciuie pe demoni mai mult decât oricare altă pedeapsă, arzând degrabă ca un cuptor toate viclesugurile lor.


Cuvântul al saptesprezecelea
Despre cum se păstrează cu rugăciunea mintii si a in inimii haina sufletului curată, nepătată si vrednică de Impărătia Cerească.


Cuvântul al optsprezecelea
Despre semnele duhovnicesti care se arată preotului vrednic si curat, prin care acesta primeste în sufletul lui o adevărată înstiintare că este după rânduială hirotonit (hirotonit mai întâi de Harul Sfântului Duh); si că Dum nezeiasca lui Liturghie este primită în fata Sfintei Treimi.


Cuvântul al nouăsprezecelea
La cuvântul "Pentru aceasta te-a uns Dumnezeu cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe cei de aproape ai tăi". Incă si despre cine sunt cei de aproape ai lui Hristos, unsi cu untdelemnul bucuriei si din ce semne duhovnicesti întelege cineva cu cugetul său că este uns cu untdelemnul bucuriei.


Cuvântul al douăzecilea
Despre cât har duhovnicesc se învredniceste a primi în sufletul lui si câtă întărire si câtă putere împotriva diavolului are cel care se roagă lui Hristos cu rugăciunea mintii neîncetat, cu curătenia constiintei, adică spune cu cugetul lui, o dată la fiecare respiratie a sa: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu, miluieste-mă", păzindu-si în acelasi timp constiinta curată prin abtinerea de la orice rău si prin lucrarea tuturor virtntilor, după putere. Iar din adâncul inimii sale, spune această rugăciune până simte durere, adică până îl doare înlăuntrul lui, acolo unde se lucrează rugăciunea, si apoi opreste silirea din inimă a rugăciunii, si începe iarăsi rugăciunea odihnitoare, până când va afla din nou locul acela dinlăuntrul său, care îl durea din pricina silirii rugăciunii, si va începe din nou din adânc rugăciunea inimii, păstrând toată viata lui această rânduială a rugăciunii.


Vedenie preadulce a scriitorului despre această carte, dacă a fost scrisă cu Harul lui Dumnezeu

 


carti ortodoxe librarie