[ dreapta credintă ] [ drumul sufletului dupa moarte ] [ yoga ] [ magie. vrăjitorie ] [ diavol ] [ sex ] [ avort ] [ noroc ] [ superstitii ] [ OZN ] [ muzica rock ] [ bioenergie ] [ horoscop ] [ noile buletine 666 ] [ alte religii ] [ televizor ] [ vise ] [ stiintă si religie ] [ păcate ] [ canoane ] [ căsătorie familie ] [ rugăciuni ] [ cum postim ] [ asceza ] [ foto galerie ] [ interviuri online ] [ psaltică MP3 ] [ calendar ortodox ] [ cărti ] [ duhovnici ] [ noutăti ] [ index ]
 

Scrisoarea Parintelui Paisie (Aghioritul)
referitor la SEMNELE VREMURILOR, 666


"După furtuna diavolească, va veni însorirea dumnezeiască"

In spatele duhului lumesc al "libertătii" de astăzi, al lipsei de respect în Biserica lui Hristos fată de cei mai mari, părinti si dascăli, care au frică de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovnicească, stresul si anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofă sufletească si trupească.

Iar în spatele sistemului perfect de asigurare computerizată, ce se face prin "cartela" electronică, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui antihrist. "...ca să-si pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este întelepciunea. Cine are pricepere să socotească numele fiarei, căci este număr de om. Si numărul lui este sase sute saizeci si sase" (Apocalipsa 15, 16-18).

Sfântul Andrei al Cezareii scrie următoarele:
"Despre numele cel murdar al lui antihrist si despre tâlcuirea numărului precum si despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi si experienta celor întelepti..., dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzător. Insă cercetând cu ratiunea, cu adevărat multe (nume) se pot afla...". (Sfântul Andrei al Gezareii, Tâlcuire la Apocalipsă, cap.58, pp. 541-342, editie greacă)

Dar lucru ciudat este că multi oameni duhovnicesti, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se mai si tem cu o frică lumească de "punerea la dosar", în timp ce ar fi trebuit să se nelinistească duhovniceste, să-i ajute pe crestini cu nelinistea cea bună si să le întărească credinta, si astfel să simtă măngâierea dumnezeiască.

Mă mir cum toate aceste evenimente nu le crează probleme de constiintă! De ce nu-si pun măcar un semn de întrebare la tâlcuirile mintii lor? Si dacă îl ajută pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag si alte suflete la pierzare? Căci la aceasta se referă: "...ca să însele, dacă este cu putintă, si pe cei alesi" (Mc. 13, 22).

Se vor însela cei care le vor tâlcui pe acestea cu mintea lor. In timp ce semnele sunt foarte clare. "Fiara" de la Bruxelles a sorbit în computer cu 666 aproape toate statele. Cartela, buletinul electronic, "înainte mergătoare ale pecetluirii", ce arată? Din păcate la radio ascultăm numai timpul probabil.

Ce ne va spune Htistos? "Fătarnicilor, fata cerului stiti s-o judecati, dar semnele vremurilor nu puteti" (Mt. 16, 3).

Asadar, după cartelă si după buletinul electronic, adică "îndosarierea" persoanelor, ce se face pentru a înainta cu viclenie la pecetluire, vor spune mereu la televizor că oarecare a furat cartela cutăruia si i-a luat banii din bancă. Pe de altă parte vor face reclamă "sistemului perfect", adică pecetluirii pe mână sau pe frunte cu raze laser, a numărului 666, numele antihristului, care nu se va distinge cu ochiul liber.

Din păcate, iarăsi "anumiti cunoscători" îi vor "înfăsa" pe fii lor duhovnicesti ca pe niste prunci, chipurile ca să nu-i mâhnească. "Aceasta nu are importantă". "Nu-i nimic, este destul să credeti lăuntric". Si, desi vedem că Apostolul Petru, care s-a lepădat numai la exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta cu adevărat lepădare, acestia se leapădă de Sfânta pecete a lui Hristos, ce le-a fost dată la Sfântul Botez, care este "Pecetea darului Sfântului Duh", prin primirea pecetii lui antihrist si mai spun apoi că îl au pe Hristos înlăuntrul lor.

Din păcate, o astfel de logică aveau si unii "gnostici" pe vremea sfintilor mucenici, care încercau să întoarcă pe mucenici de la mărturisirea lor, asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în "Cuvântul" său la mucenicul Gordie:

"...multi încercau să-l convingă pe mucenic să se lepede numai cu gura si să-si păstreze credinta în suflet prin aceiasi dispozitie lăuntrică, pentru că Dumnezeu nu caută la cele pe care le rosteste limba, ci la intentia omului. Insă mucenicul Gordie a rămas neînduplecat si a răspuns: "Nu suferă limba cea zidită de Hristos să rostească ceva împotriva Ziditorului... Nu vă înselati, Dumnezeu nu se lasă batjocorit căci din cele ce ies din gura sa, fiecare va fi judecat; din cuvintele tale te va îndreptăti si din cuvintele tale te va osăndi".

De asemenea, sub stăpânirea lui Deciu, s-a poruncit crestinilor să mărturisească religia închinătorilor la idoli si crestinii care au mărturisit si au jertfit idolilor, au primit un certiflcat scăpând astfel de mucenicie. Dar nu numai acestia s-au lepădat de Hristos, ci si cei care au dat bani închinătorilor la idoli si au luat certificatul fără să se lepede de Hristos, asa numitii "libellus". Dar si pe acestia Biserica noastră i-a considerat lepădati, căzuti.

Să ne amintim si de minunea săvârsită de Sfântul Teodor, care se prăznuieste în fiecare an în sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare: "Iulian Paravatul stiind că poporul lui Hristos, mai cu seamă în săptămâna întâi a Postului Mare, caută să se curătească si să se apropie mai mult de Dumnezeu, a voit să-i spurce. De aceea a poruncit să pună în piată în acele zile mâncăruri spurcate cu sângele jertfelor idolesti. Dar Sfântul mucenic Teodor s-a arătat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul de atunci al Constantinopolului, si descoperindu-i fapta împăratului, i-a poruncit să-i adune pe credinciosi dis-de-dimineată ca să-i împiedice să folosească acele mâncăruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare să o înlocuiască vremelnic prin colivă... In felul acesta scopul Paravatului a fost zădărnicit si poporul cel credincios a fost păzit nespurcat...".

Depărtarea de cele jertfite idolilor a fost rânduită printr-un canon al Sfintilor Apostoli: "Si apostolii si preotii s-au adunat... (si au hotărât) să se ferească de cele jertfite idolilor si de desfrâu si de (animale) sugrumate si de sânge" (Fp. Apostolilor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am arătat, auzi, din păcate, o grămadă de neghiobii ale mintii unor "gnostici" de astăzi. Unul spune: "Eu voi primi buletinul cu 666, si voi pune si o cruce alături". Altul spune: "Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte si voi face si o cruce pe cap...". Iar altii spun o grămadă de alte neghiobii, crezând că se vor sfinti în felul acesta. Dar toate acestea sunt înselări.

Numai cele care primesc sfintire, numai acelea se sfintesc. De pildă, apa primeste sfintire si se face agheasmă. Insă urina nu primeste sfintire. Piatra se poate face pâine prin minune, dar necurătia nu primeste sfintire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, atunci când este pe buletin, pe mână sau pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se sfinteste chiar si o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a simbolului sfânt, si harul dumnezeiesc al lui Hristos numai atunci când ne îndestulăm cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos si primim sfânta pecetluire: "Pecetea darului Duhului Sfânt".

Hristos să ne lumineze pe toti. Amin.

Sfântul Munte Athos

Chilia Tanaguda - Mănăstirea Cutlumus

Sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare 1987

Cu multă durere si dragoste în Hristos

Monahul Paisie

 
carti ortodoxe librarie